Szczególnie umiłowana przez Ojca

Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański. 8.12.1998

1. «Tota pulchra es Maria!» Tymi słowami zwraca się Kościół do Matki Chrystusa w obchodzonej dzisiaj uroczystości Niepokalanego Poczęcia. Maryja jest niewiastą zachowaną od grzechu pierworodnego. Tak postanowił Ojciec i wybrał Ją, by stała się Matką Zbawiciela. Dając ludzkie ciało Synowi Bożemu, który jest «odblaskiem chwały Ojca» (św. Ambroży) Maryja Dziewica, jak żadne inne stworzenie, ujrzała jaśniejące nad sobą oblicze bogatego w łaskę i miłosierdzie Ojca. Niepokalane Poczęcie jest zatem nadzwyczajnym darem i niezwykłym przywilejem! Dzięki niemu Matka Boża, całkowicie zachowana od niewoli zła i szczególnie umiłowana przez Boga, uprzedza w swoim życiu drogę odkupionych, ludu zbawionego przez Chrystusa.

2. To ważne święto maryjne przypada w okresie Adwentu, który jest czasem czujnego i modlitewnego przygotowania do Bożego Narodzenia. Ta, która potrafiła najlepiej ze wszystkich z czułością oczekiwać przyjścia Mesjasza, towarzyszy nam i wskazuje, jak naszą wędrówkę ku Świętej Nocy Betlejemskiej uczynić żywą i owocną. W ciągu tych tygodni razem z Nią trwamy na modlitwie i prowadzeni przez Jej jaśniejącą gwiazdę wchodzimy na duchową drogę, która pozwoli nam głębiej przeżywać Misterium Wcielenia. W tym roku Adwent wprowadza nas również w ostatni rok przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Tym bardziej powinniśmy zatem starać się, by nasze oczekiwanie na przyjście Odkupiciela było jeszcze bardziej wielkoduszne i czujne.

3. Eucharystia, której przewodniczyłem w Bazylice św. Piotra, zakończyła X Zgromadzenie Włoskiej Akcji Katolickiej, którego celem było uczczenie 130. rocznicy założenia tej organizacji i 30-lecie jej statutu odnowionego po Soborze Watykańskim II. Jak co roku, w tym dniu członkowie Włoskiej Akcji Katolickiej potwierdzają swoje członkostwo i polecają swoje zaangażowanie chrześcijańskie Najświętszej Maryi Pannie, powierzając Jej swoje zamierzenia i działania apostolskie. Niech Matka Odkupiciela otacza zawsze opieką to wielkie stowarzyszenie kościelne i sprawi, że obrady, które toczyły się w tych dniach na temat: «Świadkowie nadziei w społeczeństwie ludzkim» przyniosą obfite owoce.

Niech Maryja czuwa ze swą niezmienną macierzyńską miłością także nad Rzymem, który dziś po południu, jak co roku, złoży Jej tradycyjny hołd na placu Hiszpańskim. Ja również, z Bożą pomocą, dołączę do tej pielgrzymki, która jest wymownym znakiem pobożności maryjnej ludu rzymskiego. Pozwoli nam to razem przeżywać ostatni etap naszej duchowej drogi ku Wielkiemu Jubileuszowi Roku 2000.

Niech Maryja, Niepokalana Dziewica, będzie z nami i strzeże nas w każdej chwili.

Na zakończenie spotkania Papież zwrócił się do różnych grup pielgrzymów, m.in. do członków Papieskiej Akademii Niepokalanej:

Pozdrawiam pielgrzymów włoskich, w szczególności członków Papieskiej Akademii Niepokalanej, którym towarzyszy kard. Andrzej Maria Deskur. Niepokalana zwycięży, bo w Niej zwyciężył Chrystus. Moi drodzy, z okazji tego wielkiego święta maryjnego błogosławię z całego serca was wszystkich, a zwłaszcza kapłanów, seminarzystów i osoby konsekrowane.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama