Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański». 14 XII 1997

CHRZEŚCIJAŃSTWO RADOSNE1. Dwa dni temu zakończyło się Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Ameryce.

Było to bardzo ważne doświadczenie Kościoła, w którym osobiście uczestniczyłem z wielkim zainteresowaniem: doświadczenie głębokiej komunii między pasterzami i wspólnotami kościelnymi, służące nowej ewangelizacji. Zgromadzenie Synodalne zacieśniło też więzi solidarności, które przy współudziale Kościoła katolickiego mogą się umocnić i ogarnąć wszystkie regiony kontynentu amerykańskiego.

Chciałbym dzisiaj zebrać wszystkie postanowienia i zamysły, jakie wyłoniły się podczas obrad synodalnych, i zanieść je w duchowej pielgrzymce do betlejemskiej groty, gdzie oczekujemy narodzenia się Zbawiciela świata.

2. Liturgia dzisiejszej III Niedzieli Adwentu, zwanej także niedzielą Gaudete, wzywa nas do przyspieszenia wewnętrznego tempa tego naszego pielgrzymowania ku Chrystusowi, który przychodzi, aby nas zbawić. Przychodzi do nas Jezus, źródło naszego pokoju. Dlatego mimo trudności i problemów powinniśmy wszyscy być pełni świętego optymizmu. Apostoł Paweł wzywa nas: «Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!» (Flp 4, 4).

Ten klimat pokoju i radości, typowy dla Bożego Narodzenia, możemy odczuć już dzisiaj, tu na placu św. Piotra, dzięki choince i szopce, która jest już budowana. Odczuwamy go jeszcze bardziej dzięki obecności tak licznych dzieci z Rzymu, które przyniosły tu figurki Dzieciątka ze swoich żłóbków domowych, aby zgodnie z piękną tradycją zostały pobłogosławione przez Papieża.

Zwracam się teraz zwłaszcza do was, drogie dzieci. Boże Narodzenie jest świętem Dziecka. I dlatego jest waszym świętem! Wy oczekujecie go niecierpliwie i przygotowujecie się do niego z radością, licząc dni, których brakuje jeszcze do 25 grudnia. Z całego serca błogosławię figurki Dzieciątka i żłóbki, które budujecie w swoich domach. Błogosławię was i dzieci we wszystkich częściach świata, zwłaszcza na kontynencie amerykańskim, o których często wspominali Ojcowie Synodalni. Niech Dziecię Jezus napełni swoją radością każdego z was, zwłaszcza dzieci doświadczone przez cierpienie fizyczne albo przez brak miłości.

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: chrześcijaństwo papież Jan Paweł II dzieci radość anioł pański Synod Biskupów żłóbek
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W