Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

MATKA DIALOGU Z BOGIEM I LUDŹMI

1 I 2001 — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»1. W tym szczególnym dniu nie możemy zapomnieć o Ziemi Świętej, gdzie dwa tysiące lat temu aniołowie zwiastowali nowinę: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania» (Łk 2, 14).

W tym roku, pragnąc nawiązać jeszcze ściślejszą łączność z mieszkańcami tego kraju, powierzyłem kard. Rogerowi Etchegarayowi misję reprezentowania mnie i przewodniczenia tamtejszym obchodom Światowego Dnia Pokoju. Przekaże on także władzom izraelskim i palestyńskim moje orędzie, zawierające wezwanie do dalszego dialogu, który pozwoli zaprowadzić upragniony pokój, stanowiący fundament owocnego współistnienia wszystkich narodów ziemi. Temat Orędzia — «Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju» — dobrze współbrzmi z decyzją Narodów Zjednoczonych, aby ogłosić rok 2001 «Międzynarodowym Rokiem Dialogu między Cywilizacjami».

2. Drodzy bracia i siostry, nasze działania na rzecz dialogu i pokoju znajdują oparcie we wstawiennictwie Maryi, którą liturgia czci dzisiaj jako «Bożą Rodzicielkę». W swoim ziemskim życiu nauczyła się Ona — dzięki spotkaniu ze swym Panem — prowadzić dialog z braćmi i ofiarnie im służyć.

Na początku 2001 roku zwracamy się do Niej i prosimy o Jej macierzyńską opiekę, aby ludzie wszystkich języków, krajów i narodów uczyli się okazywać sobie wzajemny szacunek i dzielić się swym bogactwem kulturowym, a przez to wspólnie budować nową ludzkość.

3. W tej perspektywie składam narodowi włoskiemu i jego prezydentowi Carlo Azeglio Ciampiemu serdeczne życzenia szczęśliwego Nowego Roku. Niech rok 2001 będzie dla wszystkich czasem autentycznego postępu na drodze zgody i wolności! Niech w nadchodzących miesiącach nadal dojrzewają owoce Wielkiego Jubileuszu, przynosząc poszczególnym ludziom, rodzinom i całemu społeczeństwu wewnętrzną radość, pokój i pomyślność. Niech Bóg hojnie obdarzy wszystkich swoimi dobrodziejstwami!

po francusku:

W pierwszym dniu roku zwracam się do was z serdecznym pozdrowieniem, drodzy pielgrzymi mówiący po francusku! Zawierzam was samych i wasze rodziny wstawiennictwu Maryi Panny, Matki Bożej. Niech Ona każdego dnia kieruje waszymi krokami i pomaga wam odkrywać oblicze swego Boskiego Syna, naszego Zbawiciela, który nadaje prawdziwy sens dziejom!

po angielsku:

Na początku Nowego Roku pozdrawiam gorąco pielgrzymów i gości z krajów języka angielskiego. Niech ten rok stanie się czasem, w którym duchowe owoce Jubileuszu będą nadal przynosić pokój i radość licznym sercom. Niech Bóg wszystkich was błogosławi!

po niemiecku:

Serdecznie witam wszystkich pielgrzymów i turystów z krajów niemieckojęzycznych. Dzisiaj, w pierwszym dniu Nowego Roku, życzę wam Bożego błogosławieństwa i wsparcia na waszej życiowej drodze w trzecim tysiącleciu. Z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa wam i waszym bliskim w domach.

po hiszpańsku:

Pozdrawiam gorąco pielgrzymów mówiących po hiszpańsku. Zachęcam was, abyście w rozpoczynającej się nowej epoce podtrzymywali żywy płomień wiary w sercach, w waszych rodzinach i narodach, aby Chrystus był źródłem pokoju i nadziei dla ludzkości. Wszystkim wam życzę Nowego Roku pełnego Bożych błogosławieństw.

po portugalsku:

Wszystkim krajom i narodom języka portugalskiego, ich rodzinom i wspólnotom, rządzącym i instytucjom życzę pokoju z nieba, który dzisiaj widzimy w Dziecięciu złożonym w ramionach Matki. Szczęśliwego Nowego Roku!

po polsku:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów z Polski i wszystkich moich rodaków w kraju i na świecie. Wszystkim życzę, aby rozpoczynający się rok był obfity w łaski Boże, pełen szczęścia i pokoju. Niech Bóg wam błogosławi!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: cywilizacja pokój dialog Maryja Ziemia Święta
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W