Europo, bądź wierna swoim korzeniom

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 2.05.2004

1. W tych dniach Europa przeżywa kolejny ważny moment swych dziejów: 10 nowych państw przystępuje do Unii Europejskiej. Dziesięć krajów, które już wcześniej ze względu na swą kulturę i tradycję były i czuły się europejskie, zostaje członkami tej unii państw.

Jeśli jedność ludów europejskich ma być trwała, nie może mieć charakteru jedynie ekonomicznego i politycznego. Jak przypominałem podczas mojej pielgrzymki do Composteli w listopadzie 1982 r., dusza Europy również dziś jest zjednoczona, ponieważ uznaje wspólne wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie. Kształtowaniu się narodów Europy na przestrzeni dziejów towarzyszyła ich ewangelizacja. Dlatego też, pomimo kryzysów duchowych, które występowały w dziejach kontynentu aż po nasze czasy, jego tożsamości nie można zrozumieć bez chrześcijaństwa.

2. Właśnie z tego powodu Kościół pragnął w tych ostatnich latach na różne sposoby przyczyniać się do umacniania jedności kulturowej i duchowej kontynentu, zwłaszcza poprzez specjalne synody poświęcone Europie, które odbyły się w latach 1990 i 1999. Życiodajna moc Ewangelii może zapewnić Europie rozwój zgodny z jej tożsamością, w wolności, solidarności, sprawiedliwości i pokoju. Jedynie Europa, która nie wyrzeknie się swoich korzeni, lecz je na nowo odkryje, będzie mogła podołać wielkim wyzwaniom trzeciego tysiąclecia, takim jak pokój, dialog między kulturami i religiami, ochrona stworzenia.

Wszyscy wierzący w Chrystusa, zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie Europy, powinni wnieść swój wkład w to ważne dzieło poprzez otwartą i szczerą współpracę ekumeniczną.

3. Pozdrawiając serdecznie narody, które w tych dniach zostały przyjęte do Unii Europejskiej, myślę o licznych sanktuariach, które na przestrzeni wieków umacniały ich nabożeństwo do Maryi Panny. Pani Naszej Najświętszej, Matce Nadziei, oraz świętym, których czcimy jako patronów Europy, zawierzamy teraźniejszość i przyszłość kontynentu.

Po polsku Ojciec Święty powiedział:

W dniu wczorajszym, dzięki przemianom zapoczątkowanym w Polsce, Unia Europejska powiększyła się o 10 nowych państw, które chcą ściśle ze sobą współpracować na terenie Europy i całego świata. To wydarzenie objęte jest modlitwą, która w tej chwili trwa na Polach Wilanowskich w Warszawie. Na terenie wznoszonej świątyni Opatrzności Bożej modli się Episkopat Polski, modlą się obecni tam przedstawiciele Episkopatów Europy, a Mszy św. przewodniczy kard. Egan z Nowego Jorku. Modlitwę tę wspierają święci Europy: ich relikwie są obecne na miejscu celebry.

Pozdrawiam wszystkich kardynałów, biskupów, duchowieństwo i świeckich. Pozdrawiam najwyższe władze państwa polskiego, samorządy i odpowiedzialnych za życie cywilne oraz dyplomatów z różnych krajów. Razem z wami zawierzam Bożej Opatrzności, mądrej, sprawiedliwej i miłosiernej, przyszłość Europy. Niech wzrasta na fundamencie miłości Chrystusa.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao