Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Podróż apostolska Jana Pawła II do Chorwacji 2-4 X 1998
Jan Paweł II

MYŚLIMY O LUDZIACH, KTÓRZY CIERPIĄ

Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» 4 października - Split1. Na zakończenie tej liturgii eucharystycznej kierujemy nasze myśli ku Matce Bożej, która w wielu miejscach chorwackiej ziemi jest przyzywana i czczona w wielkich i małych sanktuariach poświęconych Jej imieniu. Zwracamy się do Niej słowami, którymi anioł zwiastował Jej dobrą nowinę o zbawieniu ludzkości przygotowanym przez Boga.

Po wczorajszej pielgrzymce do Marija Bistrica udam się dzisiaj po południu do sanktuarium Matki Bożej Patronki Wysp w Solinie, które jest tysiącletnim świadectwem wiary waszego narodu.

2. W świetle promieniującym z łagodnego oblicza Maryi kieruję szczególne pozdrowienie do mieszkańców Splitu, którzy świętują 1700-lecie istnienia swego miasta. Pozdrawiam również wiernych metropolii Split-Makarska oraz wszystkich innych, którzy uczestniczą w tej Mszy św. wraz ze swymi pasterzami.

Czuję się szczególnie bliski tym, którzy do dziś czekają z niepokojem na wieści o swoich bliskich zaginionych podczas ostatniej wojny. Łączę się duchowo także z tymi, którzy zostali wyrwani z rodzinnych domów przez wojenną przemoc i do tej pory nie mogą do nich powrócić, jeśli zaś powrócili, to potrzebują pomocy, aby dokończyć odbudowy swoich siedzib i móc na nowo rozpocząć w nich normalne życie rodzinne.

Z głębokim niepokojem musimy też wspomnieć o tragedii, jaka dokonuje się właśnie w niedalekim Kosowie. Oby niszczycielska przemoc ustąpiła wreszcie miejsca wzajemnemu zrozumieniu i szacunkowi, przebaczeniu i pojednaniu. Dla osiągnięcia tego celu konieczne jest, aby społeczność międzynarodowa, kierowana głębokim zmysłem solidarności, pospieszyła jak najprędzej z pomocą mieszkańcom tego regionu.

3. Powierzajmy te potrzeby wstawiennictwu świętej Matki Boga, prosząc Ją o opiekę nad waszymi rodzinami, nad chorymi i starcami, nad tymi, którzy ponoszą bolesne konsekwencje niedawnej wojny, nad waszymi wioskami i miastami.

Módlmy się do Najwiętszej Panny za całą południowowschodnią część Europy, aby zamieszkujące ją narody, pojednawszy się wreszcie ze sobą, mogły zaznać pokoju i uczestniczyć w życiu wielkiej ludzkiej rodziny, mając równe prawa i obowiązki.

Po odmówieniu modlitwy «Anioł Pański» Papież zwrócił się do wiernych ze słowami:

Dzisiaj jest dzień św. Franciszka z Asyżu, wielkiego patrona pokoju. Powierzmy mu sprawę pokoju wśród narodów zamieszkujących Bałkany.

Wiele osób nosi imię św. Franciszka: prezydent Republiki, kard. Kuharić, abp Franić, bp Komarica i wielu innych. Składam im — i wam wszystkim — życzenia pomyślności.

Św. Franciszku, módl się za nami, módl się za Włochy, których jesteś patronem! Amen. 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa cierpienie wojna przebaczenie anioł pański cierpiący
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W