Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

ROZPALAĆ NADZIEJĘ

6 I 2002 — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»1. Dzisiejsza uroczystość Objawienia Pańskiego ukazuje powszechność Kościoła i jego powołanie misyjne. Dziś bowiem Kościół raduje się, gdyż wszystkim narodom ukazała się «światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka» (J 1, 9).

Tak jak Maryja, cieszy się on patrząc na skromną grotę betlejemską, do której przychodzą ludzie wszystkich plemion, narodów i kultur, by oddać hołd Synowi Bożemu. Jednocześnie uświadamia sobie pilną potrzebę stawania się w coraz większym stopniu «światłem», aby szerzyć zbawcze orędzie wśród wszystkich narodów. Nakaz misyjny dotyczy wszystkich wierzących, powołanych do głoszenia tajemnicy zbawienia, która dokonała się poprzez wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, i do dawania jej świadectwa.

2. Kościół w sposób szczególny powierza dziś zadanie ewangelizacji dzieciom. Taka jest wymowa Światowego Dnia Misyjnego Dzieci, którego temat w tym roku brzmi: «Rozpal nadzieję». Zobowiązuje on «misyjne dzieci», by niosły światło solidarności zwłaszcza tam, gdzie panują szczególnie gęste mroki ubóstwa, cierpienia i wojny. Wspieranie misji przez dzieci jest nadzwyczaj cenne dla wielu misjonarzy, którzy — wierni poleceniu Chrystusa — szerzą Dobrą Nowinę aż po najdalsze krańce ziemi. Każdego z tych nieustraszonych ewangelizatorów ogarniamy wdzięcznością, której towarzyszy nieustanna pamięć przed Panem.

Ze szczególną troską oddadzą wymagającemu dziełu misyjnemu wszystkie swe siły także nowi biskupi, których dziś rano z radością konsekrowałem. Raz jeszcze serdecznie pozdrawiam ich, towarzyszących im krewnych, jak również tych, którzy w łączności z nimi przeżywają duchową radość. Drodzy bracia i siostry, wspomagajmy ich posługę modlitwą, aby byli niezawodnymi przewodnikami owczarni, którą Pan im powierza.

3. Niektóre Kościoły wschodnie, jak prawosławny Kościół rosyjski, oraz czcigodne Kościoły Wschodu, m.in. koptyjski, etiopski i ormiański, obchodzą w tych dniach uroczystość Narodzenia Jezusa Chrystusa. Do nich kieruję pełne życzliwości myśli i nieustannie się za nie modlę. Niech świętowanie przyjścia Słowa Bożego do ludzi będzie źródłem nowej siły duchowej, umocnienia w Nim i komunii między nami wszystkimi, którzy uznajemy Go za naszego Pana i Zbawiciela. Niech owocuje radością głoszenie Go wszystkim ludziom naszych czasów.

Niech niebieska Matka Boga, trzymająca na kolanach Mądrość Ojca, wyjedna chrześcijanom dar pełnej komunii, a wszystkim — dar pokoju. Niech dzięki Jej wstawiennictwu każdego człowieka dobrej woli oświeca ożywiające światło tajemnicy Narodzenia Pana.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: misje nadzieja prawosławie Objawienie Pańskie Trzech Króli nakaz misyjny Światowy Dzień Misyjny Dzieci
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W