Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Doniosłe wydarzenie w życiu Kościoła

Rozważanie Jana Pawła II przed modlitwą «Anioł Pański». 17 X 2004 — Plac św. Piotra1. W meksykańskim mieście Guadalajarze kończy się dziś Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Przez osiem dni Eucharystia była celebrowana i adorowana jako «światło i życie nowego tysiąclecia». «Światło», bowiem tajemnica Eucharystii jaśnieje obecnością Chrystusa — Światła świata; «życie», ponieważ w Eucharystii Jezus dał nam samego siebie — Chleb życia.

Dziś po południu będę przewodniczył liturgii eucharystycznej w Bazylice św. Piotra, jednocząc się duchowo z wielkim zgromadzeniem w Guadalajarze. W ten sposób uroczyście zainauguruję Rok Eucharystii, który będzie trwał do października 2005 r.

2. Podobnie jak Sobór Watykański II i Wielki Jubileusz Roku 2000, Rok Eucharystii ma być doniosłym czasem spotkania z Chrystusem, obecnym w sakramencie Jego Ciała i Krwi. W tej tajemnicy uobecnia On w sposób sakramentalny swą paschalną Ofiarę, którą odkupił ludzkość z niewoli grzechu i zaprowadził Boże Królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju.

Z Paschy Chrystusa rodzi się Kościół, który właśnie dlatego «żyje Eucharystią», o czym przypominam w Encyklice Ecclesia de Eucharistia (n. 1).

3. Prośmy razem Maryję Dziewicę, aby pomogła ludowi chrześcijańskiemu przeżywać ten Rok Eucharystii jako czas głębokiego nawrócenia do Chrystusa i wielkiego zaangażowania w szerzenie Jego orędzia zbawienia.

Po udzieleniu Błogosławieństwa Apostolskiego Ojciec Święty powiedział:

Chcę wyrazić serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy przesłali mi życzenia oraz pamiętali o mnie w swej modlitwie z okazji rocznicy wybrania mnie na Katedrę Piotrową.

Proszę Pana, by raczył obdarzyć wszystkich swymi obfitymi darami, i jednocześnie zawierzam Mu samego siebie i modlę się, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, o nieustanną pomoc, abym mógł owocnie pełnić swą posługę w Kościele.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: nawrócenie Eucharystia sakrament pascha Kongres Eucharystyczny Najświętszy Sakrament Meksyk orędzie zbawienia Guadalajara
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W