Boże miłosierdzie dla świata

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" (Regina caeli), 18.04.2004

1. W Wielki Piątek Jezus z wysokości krzyża przekazał nam jako testament swoje przebaczenie: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią» (Łk 23, 34). Umęczony i wyszydzony, prosił o miłosierdzie dla zabójców. Jego otwarte ramiona i przebite Serce stały się powszechnym sakramentem ojcowskiej czułości Boga, który ofiaruje wszystkim przebaczenie i pojednanie.

W dniu zmartwychwstania Pan ukazał się uczniom, pozdrowił ich słowami: «Pokój wam!», i pokazał im ślady męki na swoich rękach i boku. Osiem dni później, jak czytamy w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, przyszedł do nich do Wieczernika i znów powiedział: «Pokój wam!» (por. J 20, 19-26).

2. Pokój jest w najwyższym stopniu darem Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, owocem zwycięstwa Jego miłości nad grzechem i śmiercią. Składając samego siebie, ofiarę bez skazy, na ołtarzu krzyża jako zadośćuczynienie, zesłał na ludzkość błogosławiony strumień Bożego miłosierdzia.

Jezus jest zatem naszym pokojem, gdyż w Nim w sposób doskonały objawia się Boże miłosierdzie. On napełnia miłosierną miłością Boga ludzkie serce, które jest otchłanią nieustannie wystawioną na pokusę zła.

3. Dziś, w Białą Niedzielę, obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Pan posyła również nas, abyśmy wszystkim przekazywali Jego pokój, który rodzi się z przebaczenia i odpuszczenia grzechów. Jest to dar nadzwyczajny, który z Jego woli jest związany z sakramentem pokuty i pojednania. Jakże bardzo potrzebne jest ludzkości doświadczenie skuteczności Bożego miłosierdzia w tych czasach naznaczonych pogłębiającą się niepewnością i gwałtownymi konfliktami!

Niech Maryja, Matka Chrystusa — naszego Pokoju, która na Kalwarii usłyszała słowa Jego testamentu miłości, pomaga nam być świadkami i apostołami Jego nieskończonego miłosierdzia.

Po modlitwie «Regina caeli» Jan Paweł II powiedział:

Z wielkim smutkiem przyjmuję tragiczne wiadomości napływające z Ziemi Świętej i Iraku. Niech już nikt nie przelewa więcej krwi brata! Te nieludzkie czyny są sprzeczne z wolą Boga.

Myślą i modlitwą jestem szczególnie blisko rodzin zaniepokojonych losem swych bliskich, a zwłaszcza tych, którzy zostali porwani jako zakładnicy.

Wzywam porywaczy, by wzbudzili w sobie ludzkie uczucia, i błagam, by oddali rodzinom osoby, które są w ich rękach, a zarazem modlę się do miłosiernego Boga za mieszkańców Ziemi Świętej i Iraku, i za wszystkich, którzy w tym regionie dążą do pojednania i pokoju.

Na zakończenie spotkania Papież dodał:

Specjalne pozdrowienie kieruję teraz do pielgrzymów przybyłych z różnych krajów z okazji Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Zachęcam was, drodzy bracia i siostry, abyście za przykładem św. Faustyny Kowalskiej byli świadkami miłosiernej miłości Boga.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao