Z Maryją w nowy rok liturgiczny

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 28.11.2004

1. Dziś, w I Niedzielę Adwentu, rozpoczyna się nowy rok liturgiczny, w którym ze szczególną gorliwością będziemy kontemplować oblicze Chrystusa obecnego w Eucharystii. Jezus, Słowo Wcielone, umarły i zmartwychwstały, jest ośrodkiem historii. Kościół adoruje Go i w Nim dostrzega ostateczny i jednoczący sens wszystkich tajemnic wiary: miłość Boga, który daje życie.

2. Właśnie w tych dniach we Włoszech rozpoczynają się przygotowania do XXIV Krajowego Kongresu Eucharystycznego, który odbędzie się w Bari w dniach 21-29 maja 2005 r. «Nie możemy żyć bez niedzieli» — tak brzmi temat tego ważnego spotkania kościelnego, które zbiegając się opatrznościowo z Rokiem Eucharystii, pogłębia jeszcze bardziej jego znaczenie.

Zachęcam wspólnotę Kościoła włoskiego, by z wielką starannością przygotowała się do tego duchowego spotkania, odkrywając «z nową gorliwością sens niedzieli: jej 'tajemnicę', cel jej świętowania, jej znaczenie dla życia chrześcijańskiego i ludzkiego» (por. Dies Domini, 3).

3. Niech Najświętsza Maryja, «Niewiasta Eucharystii» i Dziewica Adwentu, przygotuje nas wszystkich do przyjęcia z radością Chrystusa, który przychodzi, i do godnego celebrowania Jego obecności sakramentalnej w tajemnicy Eucharystii.

Po odmówieniu modlitwy maryjnej Papież zwrócił się m.in. do pielgrzymów włoskich i ukraińskich:

Pozdrawiam pielgrzymów włoskojęzycznych, w szczególności członków Włoskiej Konfederacji Chrześcijańskich Poradni Rodzinnych, i wyrażam im uznanie za służbę Kościołowi i społeczeństwu.

Pozdrawiam ponadto liczną grupę członków Włoskiego Czerwonego Krzyża, którym wyrażam uznanie za cenne akcje, organizowane przez nich w bardzo licznych sytuacjach nędzy. Moi drodzy, zachęcam was, abyście wytrwale i wielkodusznie poświęcali się służbie bliźniemu, który znajduje się w trudnej sytuacji, i życzę pełnego powodzenia w działalności humanitarnej, jaką prowadzicie we Włoszech i za granicą.

Myślą obejmuję także pielgrzymów ukraińskich obecnych tu na placu. Zapewniam o mojej modlitwie o pokój w ich kraju.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama