Encyklika o Eucharystii

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 30.03.2003

1. Dziś, w IV Niedzielę Wielkiego Postu, Ewangelia przypomina nam, że «tak (...) Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne» (J 3, 16).

Słuchamy tego pokrzepiającego przesłania w chwili, gdy dramatyczne starcia zbrojne zagrażają nadziei ludzkości na lepszą przyszłość. «Tak (...) Bóg umiłował świat...» — mówi Jezus. Miłość Ojca obejmuje zatem każdą istotę ludzką, która żyje na świecie. Czyż można nie widzieć, że ta inicjatywa Boga jest zobowiązująca? Człowiek, świadomy tak wielkiej miłości, nie może nie otworzyć się w braterskiej postawie na swoich bliźnich.

2. «Tak (...) Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał...» Dokonało się to w ofierze Kalwarii: Chrystus umarł i zmartwychwstał dla nas, przypieczętowując swoją krwią nowe i ostateczne Przymierze z ludzkością.

Sakrament Eucharystii jest tego największego świadectwa miłości wieczną pamiątką. W nim Jezus, Chleb życia i prawdziwa «manna», karmi wierzących zdążających przez «pustynię» dziejów ku «ziemi obiecanej» — niebu (por. J 6, 32-35).

3. Właśnie tematowi Eucharystii poświęciłem encyklikę, która jeśli Bóg pozwoli, zostanie podpisana w najbliższy Wielki Czwartek podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej. Symbolicznie przekażę ją kapłanom zamiast listu, który zwykle kieruję do nich z tej okazji, a za ich pośrednictwem — do całego Ludu Bożego.

Już dziś zawierzam Maryi ten ważny dokument, który przypomina o istotnej wartości i znaczeniu dla Kościoła tego sakramentu, pozostawionego nam przez Jezusa jako żywa pamiątka Jego śmierci i zmartwychwstania oraz naszego odkupienia.

Zwracamy się jednocześnie do Maryi, modląc się nadal za ofiary trwających konfliktów. Z bólem i ufnością żarliwie błagamy Ją o wstawiennictwo w sprawie pokoju w Iraku i wszystkich pozostałych regionach świata.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao