Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Jan Paweł II

Narodził się Kościół

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański". 30 maja 20041. Kościół świętuje dziś uroczystość Pięćdziesiątnicy, która upamiętnia cudowne wylanie Ducha Świętego na Maryję i na apostołów w Wieczerniku.

Pięćdziesiąt dni po święcie Paschy spełniło się to, co Chrystus obiecał uczniom, mianowicie, że zostaną ochrzczeni Duchem Świętym (por. Dz 1, 5) i przyobleczeni w moc z wysoka (por. Łk 24, 49), aby mieli siłę głosić Ewangelię wszystkim narodom. Ożywieni ogniem Ducha, apostołowie wyszli z Wieczernika i zaczęli opowiadać wiernym przybyłym do Jerozolimy ze wszystkich stron o Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał, a każdy rozumiał ich, jakby mówili w jego rodzimym języku.

2. Z chwilą zesłania Ducha Świętego dopełnia się objawiony Abrahamowi Boży zamysł, by dać życie nowemu ludowi. Rodzi się Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa, rozproszone po świecie. Tworzą go mężczyźni i kobiety wszystkich ras i kultur, zgromadzeni w wierze i miłości Przenajświętszej Trójcy, by byli znakiem i narzędziem jedności całego rodzaju ludzkiego (por. Lumen gentium, 1). Wierzący, przez Ducha upodobnieni do Chrystusa — nowego Człowieka, stają się Jego świadkami: szerzą nadzieję, czynią miłosierdzie i wprowadzają pokój.

3. Zwrócimy się teraz do Najświętszej Maryi Panny, którą kontemplujemy, jak w Wieczerniku przyjmuje wraz z apostołami i uczniami dar Ducha Świętego. Z ufnością prośmy, by przez Jej matczyne wstawiennictwo w Kościele odnawiał się cud Pięćdziesiątnicy i wszyscy ludzie mogli przyjąć radosną nowinę o zbawieniu.

Po odmówieniu modlitwy Papież pozdrowił wiernych po francusku i po włosku:

Pozdrawiam pielgrzymów francuskojęzycznych obecnych na placu św. Piotra, szczególnie młodzież z Instytutu Saint-Michel z Saint-Laurent--sur-Sčvres. Obyście w tym dniu Pięćdziesiątnicy potrafili otworzyć wasze serca na Ducha Świętego, który daje siły do codziennego życia! Z moim Błogosławieństwem Apostolskim.

Pozdrawiam pielgrzymów włoskojęzycznych i życzę wszystkim radosnego świętowania Pięćdziesiątnicy. Niech Duch Święty obdarzy każdego z was światłem, pozwalającym wybierać dobro, i mocą, by realizować je odważnie i wielkodusznie. Miłej niedzieli!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zbawienie Kościół Duch Święty świadectwo Dobra Nowina pięćdziesiątnica wierzący Zesłanie Ducha Świętego wieczernik uczeń Chrystusa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W