Módl się, o Matko, za nas wszystkich

Modlitwa na placu Hiszpańskim, 8.12.2002

Po południu 8 grudnia — jak każdego roku — Ojciec Święty przybył na plac Hiszpański, by oddać hołd Matce Bożej przed Jej figurą, ustawioną na szczycie wysokiej kolumny w 1856 r., dwa lata po ogłoszeniu przez Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. Po złożeniu kwiatów Jan Paweł H odmówił modlitwę za diecezję rzymską oraz całą ludzkość, która «cierpi nędzę i niesprawiedliwość, przemoc i nienawiść, terror i wojny».

1. 
Dziewico Niepokalana, oto znów staję u Twoich stóp
z sercem pełnym wzruszenia i wdzięczności.
Przychodzę ponownie na ten historyczny
plac Hiszpański w uroczystym dniu Twojego święta,
by modlić się za umiłowane miasto Rzym,
za Kościół i za cały świat.
W Tobie, «pokornej i wyższej nad stworzenie»,
łaska Boża odniosła pełne zwycięstwo nad złem.
Zachowana od wszelkiej zmazy grzechu,
jesteś dla nas, pielgrzymujących po drogach świata,
świetlanym przykładem ewangelicznej wierności i najpewniejszą rękojmią niezawodnej nadziei.

2. Dziewico-Matko, 
Proszę Cię, czuwaj nad umiłowaną diecezją rzymską:
nad pasterzami i wiernymi,
nad parafiami i wspólnotami zakonnymi.
Czuwaj zwłaszcza nad rodzinami —
niech między małżonkami zawsze panuje miłość,
przypieczętowana sakramentem,
niech dzieci postępują drogami dobra
i prawdziwej wolności,
niech ludzie starsi czują się otoczeni opieką i uczuciem.
Wzbudź, Maryjo, w wielu młodych sercach
radykalne odpowiedzi na «powołanie do misji», które
jest tematem rozważań diecezji w tych latach.
Niech dzięki gorliwemu
duszpasterstwu powołaniowemu
Rzym wzbogaca się o nowe zastępy młodych,
z entuzjazmem poświęcających się głoszeniu Ewangelii
w tym mieście i na świecie.

3. Święta Dziewico, Królowo Apostołów!
Wspomagaj tych, którzy przez naukę i modlitwę
przygotowują się do prowadzenia
dzieła nowej ewangelizacji na wielorakich polach.
Dziś zawierzam Ci w sposób specjalny
wspólnotę Papieskiego Kolegium 
którego historyczna siedziba znajduje się
właśnie naprzeciwko tej kolumny.
Niech ta zasłużona instytucja,
którą założył przed 375 laty
papież Urban VIII, by kształciła misjonarzy,
nadal skutecznie służy Kościołowi.
Niech ci, którzy są do niej przyjmowani —
seminarzyści i kapłani,
zakonnicy, zakonnice i świeccy,
będą gotowi oddać swe siły
Chrystusowi w służbie Ewangelii
aż na najdalszych krańcach ziemi.

4. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis!
Módl się, o Matko, za nas wszystkich.
Módl się za ludzkość,
która cierpi nędzę i niesprawiedliwość,
przemoc i nienawiść, terror i wojny.
Pomagaj nam kontemplować przez święty różaniec
tajemnice życia Tego, który «jest naszym pokojem»,
tak abyśmy wszyscy poczuwali się do obowiązku
konkretnego włączenia się w służbę pokojowi.
Ze szczególną troską wejrzyj
na ziemię, na której wydałaś na świat Jezusa,
ziemię, którą umiłowaliście obydwoje,
a która dziś nadal jest tak dotkliwie doświadczana.
Módl się za nas, Matko nadziei!
«Daj nam dni pokoju, czuwaj nad naszą drogą.
Spraw, abyśmy oglądali Twojego Syna,
pełni radości w niebie». Amen!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama