reklama

Chrześcijańskie dziedzictwo narodów Europy

Przemówienie podczas audiencji dla premiera rządu RP, Marka Belki, 30.10.2004

30 października 2004 r., nazajutrz po podpisaniu w Rzymie traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej, Jan Paweł II przyjął na audiencji premiera rządu RP Marka Belkę i osoby mu towarzyszące. W przemówieniu Papież przypomniał słowa, które wypowiedział w Gnieźnie w 1997 r.: «trwałej jedności nie można budować 'odcinając się od tych korzeni, z których wyrosły narody i kultury Europy'».

Panie Premierze, Panie Ministrze, Szanowni Państwo,

Witam wszystkich serdecznie. Cieszę się, że mogę państwa gościć w tak ważnym dla Polski i dla Europy momencie. Wczoraj odbyła się ceremonia podpisania traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej. Jest to wydarzenie, które w pewnym sensie zamyka proces rozszerzenia Wspólnoty o państwa, które zawsze współdziałały w tworzeniu duchowych i instytucjonalnych zrębów Starego Kontynentu, a które przez ostatnie dziesięciolecia pozostawały niejako na jego marginesie. Stolica Apostolska i ja osobiście staraliśmy się wspierać ten proces, aby Europa mogła w pełni oddychać dwoma płucami: duchem Zachodu i Wschodu.

Mam nadzieję, że mimo braku wyraźnego odniesienia w Konstytucji Europejskiej do chrześcijańskich korzeni kultury wszystkich narodów wchodzących dziś w skład Wspólnoty, ponadczasowe wartości, wypracowane przez pokolenia naszych przodków na fundamencie Ewangelii, będą nadal inspirować wysiłki tych, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za kształtowanie oblicza naszego kontynentu. Ufam, że ta struktura, która w gruncie rzeczy jest wspólnotą wolnych narodów, będzie nie tylko dokładała wszelkich starań, aby nie pozbawiać ich duchowego dziedzictwa, ale też będzie go strzec jako fundamentu jedności. Jak mówiłem w Gnieźnie w 1997 r., trwałej jedności nie można budować «odcinając się od tych korzeni, z których wyrosły narody i kultury Europy, i od wielkiego bogactwa minionych wieków». «Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha».

Jako Papież wdzięczny jestem polskim rządom i Parlamentowi za zrozumienie i podejmowanie tego wyzwania. Panu premierowi dziękuję za wyrażone w liście zapewnienie, że «rząd polski uczyni wszystko, aby nowa konstytucja Unii Europejskiej była odczytywana w duchu wartości europejskich, u których podstaw leży chrześcijańska wizja człowieka i polityki jako służby poświęconej jemu i całej wspólnocie».

Życzę, panie premierze, aby ofiarna służba wszystkich, którym powierzył pan zadania w rządzie Rzeczypospolitej, jak również tych którzy sprawują władzę ustawodawczą i sądowniczą, przy współudziale całego społeczeństwa pozwoliła w jak najszybszym czasie wypracować obfite owoce, ku pomyślności wszystkich Polaków.

Niech Bóg prowadzi naszą Ojczyznę ku szczęśliwej przyszłości, niech obdarzy łaską mądrości tych, na których spoczywa odpowiedzialność za jej losy i błogosławi wszystkim jej mieszkańcom!

Dziękuję państwu za wizytę i za wszelką życzliwość.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao