Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Jan Paweł II

KOCHAJCIE PANA JEZUSA

Jubileusz Dzieci na placu św. Piotra. 2 I 2000Kalendarz Roku Świętego przewiduje, że w kolejnych miesiącach będą się odbywały w Rzymie jubileuszowe zgromadzenia różnych grup wiernych: chorych, artystów, rzemieślników, młodzieży, naukowców itp. Pierwszym z tych spotkań był Jubileusz Dzieci, obchodzony 2 stycznia. Zgromadził on na placu św. Piotra ok. 150 tys. małych pielgrzymów wraz z rodzicami, opiekunami i duszpasterzami. Reprezentowali oni 180 włoskich diecezji oraz 40 krajów świata, w tym również Polskę. Mimo przenikliwego chłodu dzieci przybywały już od wczesnych godzin porannych. Część z nich wzięła udział w Eucharystii sprawowanej w Bazylice św. Piotra przez przewodniczącego Głównego Komitetu Wielkiego Jubileuszu kard. Rogera Etchegaraya. Ojciec Święty przybył na spotkanie z dziećmi przed godz. 12. Witany radosnymi okrzykami i śpiewami, objechał plac odkrytym samochodem, pozdrawiając zgromadzonych; po drodze pobłogosławił tradycyjną szopkę wzniesioną przy obelisku oraz wielki «Dzwon Jubileuszowy» z brązu, wykonany i ofiarowany Papieżowi przez najstarszy na świecie zakład ludwisarski braci Marinelli z Agnone. Na podium wzniesionym przed fasadą Bazyliki miejsca obok Papieża zajęli m.in. kard. Roger Etchegaray, wikariusz Rzymu kard. Camillo Ruini, generalny asystent Włoskiej Akcji Katolickiej bp Agostino Superbo oraz liczni ordynariusze diecezji włoskich i zagranicznych, którzy przybyli w pielgrzymce razem ze swoimi wiernymi. Szczególnie wymowna była obecność bpa George'a Biguzziego, ordynariusza Makeni w Sierra Leone: przyprowadził on kilkoro dzieci wykupionych z rąk partyzantów, którzy uprowadzili je i przymuszali do udziału w walkach. Ich obecność miała przypomnieć zgromadzonym o losie milionów dzieci na świecie, które cierpią na skutek wojny i ubóstwa: w ciągu ostatnich dziesięciu lat 2 mln dzieci zostało zabitych, 5 mln okaleczonych, 1,7 mln osieroconych; 200 mln głoduje, 60 mln żyje na ulicy, ok. 250 mln musi pracować od najmłodszych lat.

W imieniu zgromadzonych powitał Ojca Świętego bp Agostino Superbo, po czym pięcioro dzieci złożyło swoje świadectwa. Papież wygłosił przemówienie w kilku językach i przewodniczył modlitwie «Anioł Pański». Następnie ogłosił, że przyznał tegoroczną Międzynarodową Nagrodę Pokojową im. Jana XXIII organizacji charytatywnej «Aide ŕ Toute Détresse — Quart Monde» (Pomoc dla Wszystkich Potrzebujących — Czwarty Świat), założonej w 1957 r. we Francji przez ks. Josepha Wresinskiego, francuskiego kapłana polskiego pochodzenia. W imieniu organizacji nagrodę z rąk Papieża przyjęła kilkuosobowa grupa jej przedstawicieli z różnych krajów. Na zakończenie Jan Paweł II pozdrowił osobiście trzydzieścioro dzieci (m.in. z Polski) oraz przedstawicieli Klubu Sportowego «Roma», który sfinansował podróż wielu małych pielgrzymów z krajów uboższych. Dwoje dzieci przyniosło Ojcu Świętemu parę białych gołębi, które następnie wzbiły się do lotu jako znak pokoju i nadziei.

Spotkanie na placu zakończyło się ok. godz. 13. Po południu dzieci uczestniczyły w Mszy św. sprawowanej w Bazylice Watykańskiej przez bpa Agostino Superbo, później zaś wzięły udział w koncercie, który się odbył w Auli Pawła VI z udziałem chóru «Antoniano» z Bolonii oraz kilku grup «Pueri Cantores», m.in. chóru «Cantores Minores» z bazyliki św. Jana w Warszawie.

Poniżej zamieszczamy tekst papieskiego rozważania, które poprzedziło modlitwę maryjną, oraz słowa skierowane przez Ojca Świętego do laureatów nagrody pokojowej.Drogie Dzieci, Chłopcy i Dziewczęta!

1. Bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj wśród was, gdy obchodzicie swój Jubileusz. Dziękuję wam za entuzjazm, z jakim napełniacie radością ten plac, dziękuję też za słowa, jakie do mnie skierowaliście. Wszystkich was bardzo serdecznie witam. Witam generalnego asystenta Akcji Katolickiej bpa Agostino Superbo, który przemawiał tu w waszym imieniu. Witam też kard. Camillo Ruiniego, biskupów i kapłanów, a także waszych rodziców i wychowawców, którzy zechcieli dziś być tutaj z wami. Jest was bardzo dużo. Z tego miejsca nie widać dokąd sięgacie: pewnie aż do Tybru.

Wasza obecność przypomina, że Jubileusz to czas radości. Bóg jest dobrym Ojcem, zawsze gotowym, aby przebaczyć i dać swoim dzieciom nadzieję i szansę na nowe życie. Znów otwiera nam serce, aby każdy człowiek, żałując za swoje grzechy, podejmując dobre postanowienia i wyrażając czynem wiarę i miłość, mógł powrócić na drogę wiodącą ku Niemu.

Drogie dzieci! Przyjechałyście do Rzymu z Włoch i całego świata, aby zawrzeć przymierze przyjaźni z Jezusem, na wzór świętych Pankracego i Tarcyzjusza, którzy tutaj oddali życie, aby pozostać Mu wierni. Trudy i niewygody, jakie musieliście znieść, pozwoliły wam zrozumieć, że Ewangelia wymaga poświęceń, ale napełnia radością. Radosnego Jubileuszu!

(po francusku)

2. Drogie dzieci, chłopcy i dziewczęta, dziś rano wielu z was, wraz z rodzicami i opiekunami, uczestniczyło w jubileuszowej Mszy św. w Bazylice św. Piotra. Dając wam siebie w Eucharystii, Jezus ukazał wam, że życie zyskuje pełną wartość, gdy staje się darem dla innych. Świadectwo świętych i męczenników, czczonych w Wiecznym Mieście, pozwoliło wam zrozumieć, że tylko z Chrystusem można dokonać wielkich rzeczy, że tylko z Nim można być szczęśliwym i uszczęśliwiać innych.

Chciejcie wszystkim mówić głośno o tym, jak bardzo cieszycie się z daru, jaki ofiarował nam Ojciec, posyłając swego Syna Jezusa, aby stał się naszym bratem. Dawajcie świadectwo światu, że przyjmując Jezusa wśród nas, możemy uczynić z ludzkości jedną wielką rodzinę. Wielu z was mówi po francusku, prawdopodobnie wszyscy bez wyjątku mówią po francusku.

(po angielsku)

3. Kochane dzieci, chłopcy i dziewczęta, na początku nowego roku nie możemy zapominać o tych wszystkich waszych rówieśnikach, którzy cierpią z powodu głodu i przemocy, oraz o ofiarach niegodziwych form wyzysku. A czyż moglibyśmy zapomnieć o wielu dzieciach, którym odmawia się nawet prawa do narodzin?

Kiedy ludzie próbują budować świat wbrew Bogu i Jego prawu, w rzeczywistości tworzą sytuacje coraz większego cierpienia i niesprawiedliwości. W czasie Jubileuszu Bóg wzywa nas, byśmy naprawiali to zło, współdziałając z Jego wspaniałym zamysłem wobec każdego człowieka i całej ludzkości. Jezus potrzebuje także was do tego dzieła. Powierza wam swoje plany i pyta się: czy chcecie być Moimi przyjaciółmi? Czy chcecie Mi pomagać w pracy nad tym, by świat stawał się coraz piękniejszy i bardziej gościnny? Czy chcecie być świadkami Mojej miłości w Kościele i w świecie?

Z entuzjazmem odpowiedzcie Mu «tak» i nieście radość Ewangelii w nowe tysiąclecie.

Należymy bardziej do nowego tysiąclecia, trzeciego tysiąclecia, niż do drugiego.

(po hiszpańsku)

4. Moje drogie dzieci, na pewno pamiętacie, co się stało, kiedy dwunastoletni Jezus podczas pielgrzymki do Jerozolimy pozostał w świątyni. Gdy Maryja i Józef odnaleźli Go, rozmawiał z uczonymi, zadziwionymi Jego mądrością i odpowiedziami (por. Łk 2, 47-48). Pamiętacie też, że gdy Jezus był już niestrudzonym głosicielem Bożej miłości do człowieka, ukazał swoim uczniom dzieci jako wzór tych, którzy przyjmują Królestwo Boże (por. Mk 10, 14-15).

Rozpoczynając z wami, dziećmi i młodzieżą, uroczyste obchody jubileuszowe, Kościół stawia was w centrum uwagi wierzących. Przyjmijcie dar Jubileuszu i powróćcie do domów przemienieni przez miłość Jezusa, który ofiarował wam swoją przyjaźń. Idźcie za Nim z entuzjazmem i pomagajcie wszystkim zbliżać się do Niego z całkowitym zaufaniem. Jezus jest Świętą Bramą, która pozwala nam wejść do Królestwa Bożego.

Widać i słychać, że są tutaj Hiszpanie; widać, że jest ich wielu.

(po polsku)

5. Pozdrawiam dzieci przybyłe z Polski na dzisiejsze spotkanie z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Cieszę się bardzo waszą obecnością tu na placu św. Piotra, bo w ten sposób dajecie świadectwo, że kochacie Pana Jezusa i chcecie razem z Nim iść przez życie. On również was kocha, chce być z wami zawsze i chce wam pomagać.

Drodzy chłopcy i dziewczęta, wy jesteście nadzieją ludzkości. Niech miłość Chrystusa rozszerzy się dzięki wam na wasze otoczenie, na wasze rodziny i na cały świat. Polecam was opiece Matki Najświętszej.

Przekażcie moje pozdrowienie również waszym rodzicom, braciom i siostrom, rówieśnikom, a także wszystkim dzieciom w Polsce.

(po włosku)

6. Drogie dzieci, życzę wam wszystkim dobrego Jubileuszu! Serdecznie was błogosławię, razem z waszymi rodzinami i wychowawcami, i modlę się, aby Jezus, wasz wielki i wierny przyjaciel, uczynił was nadzieją i radością świata!

Szczęśliwego Nowego Roku!

Rozpoczynając modlitwę maryjną, Ojciec Święty powiedział:

A teraz zobaczymy, czy umiecie mówić także po łacinie, a przynajmniej się modlić!

Po odmówieniu modlitwy «Anioł Pański» Ojciec Święty wręczył przedstawicielom francuskiej organizacji charytatywnej «Aide ŕ toute détresse — Quart monde» (Pomoc dla Wszystkich Potrzebujących — Czwarty Świat) Międzynarodową Nagrodę Pokojową im. Jana XXIII, podając motywy jej przyznania:

Z okazji obchodzonego dziś Jubileuszu Dzieci i nazajutrz po Światowym Dniu Pokoju z radością wręczam Ruchowi «Aide ŕ toute détresse — Quart monde» Międzynarodową Nagrodę Pokojową im. Jana XXIII. Ten mój czcigodny poprzednik ustanowił ją w dniu 10 maja 1963 r., pragnąc przysłużyć się w ten sposób wielkiej sprawie pokoju oraz wyrazić uznanie wszystkim, którzy na całym świecie niestrudzenie starają się łagodzić cierpienia fizyczne i duchowe.

Stowarzyszenie «Aide ŕ toute détresse — Quart monde» wnosi chwalebny wkład w dzieło pokoju na świecie. Pomaga ubogim, starając się czynić ich twórcami własnego rozwoju i zachęcając ich, aby służyli społeczeństwu, wnosząc w jego życie swój niepowtarzalny wkład jako osoby. Stowarzyszenie to, założone na przedmieściach Paryża w 1957 r. przez o. Josepha Wresinskiego, jest dziś obecne w wielu częściach świata, gdzie podejmuje inicjatywy o doniosłym znaczeniu społecznym, kierując się wyrazistą inspiracją chrześcijańską.

Jego nieustanna, ewangeliczna walka ze skrajnym ubóstwem, czynne zainteresowanie sprawą praw człowieka oraz działalność na rzecz dzieci we współpracy z UNICEF i Komisją Praw Człowieka sprawiają, że to zasłużone Stowarzyszenie godne jest otrzymać Międzynarodową Nagrodę Pokojową im. Jana XXIII, którą dzisiaj z radością wręczam jego przedstawicielom. Przekazując im ten wyraz uznania, wzywam członków «Aide ŕ toute détresse — Quart monde», aby nadal odważnie prowadzili podjęte dzieło, zwłaszcza w służbie dzieci, które są przyszłością każdego społeczeństwa. Niech dorośli otaczają je jak najtroskliwszą opieką, aby dzieci uczyły się budować świat, w którym wszyscy ludzie potrafią żyć w prawdzie, sprawiedliwości i miłości.

Na zakończenie spotkania z dziećmi Ojciec Święty dodał:

Zanim się pożegnam, chcę jeszcze podziękować Bogu za dobrą pogodę. Dzień jest trochę chłodny, ale piękny: świeci słońce, nie pada. Deo gratias! Życzę wam dobrego dnia i powrotu do domów. Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: serce Jubileusz 2000 dziecko nadzieja dzieci radość szczęście nowy rok dwunastoletni Jezus

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W