Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Umacniajcie odpowiedzialność za wspólne dobro narodu

Przesłanie Ojca Świętego do Konferencji Episkopatu WłochW przesłaniu skierowanym do biskupów włoskich, zebranych na 50. Zgromadzeniu Ogólnym Konferencji Episkopatu w sanktuarium w Collevalenzy w regionie Umbria, Ojciec Święty wyraził nadzieję, że «wśród przedstawicieli świata polityki i ekonomii, kultury i społecznego przekazu, jak również w całym społeczeństwie włoskim [będą] umacniały się postawy solidarności i odpowiedzialności za wspólne dobro kraju».

Drodzy Biskupi włoscy!

1. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!» (2 Kor 13, 13).

Każdego z was, zebranych w Collevalenzy, w sanktuarium Miłosiernej Miłości, na waszym 50. Zgromadzeniu Ogólnym, najserdeczniej pozdrawiam, życząc intensywnych i owocnych dni modlitwy i wspólnej pracy. Pozdrawiam w szczególności przewodniczącego kard. Camillo Ruiniego, trzech wiceprzewodniczących i sekretarza generalnego oraz wszystkich, którzy z oddaniem służą waszej Konferencji.

Jak zawsze, towarzyszę wam w codziennej trosce pasterskiej o dobro powierzonych wam Kościołów partykularnych i całego umiłowanego narodu włoskiego.

2. Obrady waszego Zgromadzenia poświęcone będą przede wszystkim wielkiemu wyzwaniu, jakie stanowi w ostatnich latach odpowiedź na zasadnicze pytanie: «Kim jest człowiek?», na które zwrócił uwagę już Sobór Watykański II (por. Gaudium et spes, 12). Jest to wyzwanie dawne, ale i nowe, bowiem pojawiające się wciąż tendencje, by negować jedyność naszego życia i naszego powołania istot stworzonych na obraz Boga, lub o niej nie pamiętać, podsycane są dziś na nowo przez twierdzenie, że można właściwie zrozumieć człowieka, posługując się wyłącznie metodami nauk empirycznych. A dzieje się to w sytuacji, kiedy szczególnie potrzebne jest wyraźne i mocne przeświadczenie o nienaruszalnej godności osoby ludzkiej, aby stawić czoło niebezpieczeństwu radykalnej manipulacji, jakie mogłoby się pojawić, gdyby osiągnięcia techniki zostały zastosowane do człowieka z pominięciem podstawowych parametrów i kryteriów antropologicznych oraz etycznych wpisanych w samą jego naturę.

Ta świadomość godności, którą posiadamy z natury, jest poza tym jedyną zasadą, na której można zbudować prawdziwie humanistyczne społeczeństwo i cywilizację w czasach, kiedy interesy ekonomiczne i przesłania społecznych środków przekazu nabierają zasięgu planetarnego, stając się zagrożeniem dla owych dziedzictw wartości kulturowych i moralnych, które stanowią najważniejsze bogactwo narodów.

3. Słusznie zatem czynicie, drodzy bracia biskupi, wspólnie analizując te zasadnicze zagadnienia, z myślą o inicjatywach duszpasterskich i kulturalnych wykorzystujących wszystkie siły katolików włoskich.

Umożliwi to nowy, szczególnie znaczący postęp w realizowaniu na polu kultury owego planu działania o chrześcijańskiej orientacji, poprzez który słusznie staracie się nadać wyraźniejszy i bardziej zdecydowany charakter kulturalny dziełu ewangelizacji, będącemu głównym przedmiotem waszej troski pasterskiej.

W tym samym duchu pragnę wam wyrazić uznanie za zaangażowanie, z jakim pracujecie nad umacnianiem znaczącej obecności chrześcijan w sferze równie ważnej i wpływowej, jak kontrowersyjnej i trudnej, jaką jest przekaz społeczny, oraz zachęcić was do dalszych działań w tym kierunku. Szczególnie cieszę się ze starań podjętych w celu podniesienia poziomu oraz zwiększenia społecznego prestiżu dziennika «Avvenire»; z zadowoleniem obserwuję też postępy w zakresie programów radiowych i telewizyjnych. Gorąco ufam, że katolicy włoscy ze swej strony będą umieli dobrze wykorzystać te narzędzia, które zostają im dane, by w sposób możliwie najbardziej uczciwy i z uwrażliwieniem na autentyczne wartości odczytywali i pojmowali społeczną rzeczywistość.

4. Drodzy bracia w biskupstwie, przed kilkoma dniami, odpowiadając na uprzejme zaproszenie, złożyłem wizytę w parlamencie włoskim. Wydarzenie to w sposób bardzo wymowny uwydatniło ową głęboką i naprawdę szczególną więź, jaka wytworzyła się na przestrzeni wieków między Włochami i Kościołem katolickim, a która również i dziś, przy pełnym poszanowaniu wzajemnej autonomii, może być źródłem cennej współpracy dla dobra narodu włoskiego.

Dobrze wiem, że z nieustanną uwagą — czy to jako poszczególni biskupi, czy w ramach CEI (Włoskiej Konferencji Episkopatu) oraz w waszych konferencjach regionalnych — śledzicie życie tego umiłowanego narodu. Podzielam z wami w szczególności troskę i niepokój o rodzinę, uznawaną zawsze za podstawową strukturę życia społecznego. Dlatego zaangażowanie Kościoła w duszpasterstwo rodzin, które, jak ufam, będzie coraz bardziej skuteczne i coraz szersze, stanowi wielki wkład w dobro kraju.

Równie wielką uwagę powinniśmy poświęcić wychowaniu nowych pokoleń, a zatem szkole. Nie możemy więc nie domagać się, aby zostały podjęte konkretne i należyte kroki umożliwiające postęp w realizowaniu równouprawnienia szkół publicznych i niepublicznych.

Ponadto, w okresie trudnym pod względem ekonomicznym i socjalnym do szczególnej troski i czynnej solidarności winny pobudzać nas warunki życia wielu osób i rodzin dotkniętych na różne sposoby ubóstwem bądź zagrożonych utratą pracy.

Toteż z tego i z wielu innych powodów staje się coraz ważniejsze i konieczne, by pośród przedstawicieli świata polityki i ekonomii, kultury i społecznego przekazu, jak również w całym społeczeństwie włoskim umacniały się postawy solidarności i odpowiedzialności za wspólne dobro kraju.

5. Troski o własną ojczyznę nie można w dzisiejszych czasach oddzielić od szerszego kontekstu międzynarodowego. Cieszę się, że wasza Konferencja śledzi z zainteresowaniem losy Unii Europejskiej w momencie szczególnie ważnym i delikatnym dla określenia jej ładu instytucjonalnego oraz w perspektywie jej rozszerzenia o kraje Europy Środkowowschodniej. Pragnę w związku z tym jeszcze raz podkreślić, że Włochy i katolicy włoscy mogą wiele uczynić dla zachowania i propagowania chrześcijańskich wzorców cywilizacji europejskiej.

Nasze serca i nasze modlitwy przepełnia przede wszystkim wielka troska o pokój. Prośmy razem Boga bogatego w miłosierdzie i przebaczenie, aby uwolnił serca narodów od nienawiści, położył kres okrucieństwom terroryzmu i skierował odpowiedzialnych za narody na drogi wzajemnego zrozumienia, solidarności i pojednania.

Drodzy bracia, niedawno wy, jak i całe Włochy doświadczyliście wielkiego bólu, który i ja głęboko odczułem, z powodu trzęsienia ziemi w Molise, które przyniosło liczne ofiary, głównie wśród dzieci. Nasza wspólna, gorąca modlitwa wznosi się do Boga przede wszystkim za nie i za ich rodziny. Modlimy się także za całe Włochy i za wszystkie Kościoły powierzone waszej pasterskiej trosce, aby ich wielkie dziedzictwo wiary, miłości, chrześcijańskiej kultury przetrwało i było wciąż na nowo ożywiane.

Z tymi uczuciami udzielam wam i waszym Kościołom specjalnego Błogosławieństwa Apostolskiego, kórym pragnę objąć również duchowieństwo, zakonników i wiernych wam powierzonych.

Watykan, 15 listopada 2002 r.

Joannes Paulus pp IIopr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: antropologia etyka człowiek cywilizacja europejska natura człowieka człowieczeństwo ojczyzna Unia Europejska biskupi Włochy Konferencja Episkopatu Włoch nauki empiryczne środki masowego przekazu przekaz społeczny Avvenire
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W