Pokój naszym zadaniem

Krótkie przemówienie Papieża do uczestników kolokwium nt. prawdy, sprawiedliwości, miłości i wolności, 2.12.2003

«Nigdy nie wolno wykorzystywać świętego imienia Boga, by nawoływać do przemocy bądź terroryzmu i propagować nienawiść czy dyskryminację» — powiedział Papież 2 grudnia 2003 r. podczas audiencji dla uczestników czwartego kolokwium na temat: «Prawda, sprawiedliwość, miłość, wolność — filary pokoju», zorganizowanego w Watykanie przez Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego oraz mającą siedzibę w Teheranie Organizację Islamskiej Kultury i Środków Przekazu.

Drodzy Przyjaciele!

Serdecznie witam wszystkich uczestników kolokwium na temat: «Prawda, sprawiedliwość, miłość, wolność — filary pokoju». W szczególności witam sekretarza Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego abpa Piera Luigiego Celatę oraz przewodniczącego Organizacji Islamskiej Kultury i Środków Przekazu z Teheranu, ajatollaha Mahmouda Mohammadiego Araqiego. Dziękuję obu tym instytucjom za inicjatywę zorganizowania, już po raz czwarty, tego kolokwium.

Szczególnie paląca jest dziś potrzeba dialogu, zrozumienia i współpracy między wielkimi religiami świata, zwłaszcza między chrześcijaństwem a islamem. Religia ma bowiem za zadanie budowanie mostów między osobami, narodami i kulturami; ma być znakiem nadziei dla ludzkości. Zwracam się z apelem do was i do wszystkich ludzi dobrej woli, abyście wraz ze mną głosili nieustannie, że nigdy nie wolno wykorzystywać świętego imienia Boga, by nawoływać do przemocy bądź terroryzmu i propagować nienawiść czy dyskryminację.

Jestem przekonany, że wasz wytrwały dialog i współpraca, których wymownym przykładem jest obecne kolokwium, w znacznym stopniu pomogą chrześcijanom i muzułmanom stawać się coraz skuteczniejszymi narzędziami pokoju w naszym świecie. Niech Wszechmogący Bóg błogosławi waszym wysiłkom i niech wszystkim ludziom dodaje odwagi oraz siły, by umieli uznać prawdę, sprawiedliwość, miłość i wolność za prawdziwe filary pokoju.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama