Tylko ludzie nowi mogą odnowić historię

Przemówienie podczas spotkania ze studentami, 2.03.2002

W pierwszą sobotę miesiąca, 2 marca, młodzież akademicka Rzymu, Moskwy, Budapesztu, Aten, Sztrasburga, Walencji i Wiednia uczestniczyła — dzięki połączeniom telewizyjnym — w modlitwie różańcowej, której przewodniczył Ojciec Święty. Spotkanie zorganizował Wikariat Rzymu we współpracy z Europejskim Komitetem Duszpasterzy Akademickich. Myślą przewodnią refleksji i modlitwy były słowa: «Wspólnota chrześcijańska a wspólnota europejska». O godz. 18 studenci Rzymu zgromadzeni w Auli Pawła VI przywitali Papieża pieśnią «Tu es Petrus», którą śpiewali wraz z kilkudziesięcioma chórami uniwersyteckimi z całych Włoch. Papież zajął miejsce pośrodku Auli przed figurą Matki Bożej z Loreto, którą dwa tygodnie później, w Niedzielę Palmową, młodzi rzymianie przekazali na placu św. Piotra swoim rówieśnikom z Toronto, gospodarzom tegorocznego Światowego Dnia Młodzieży. W imieniu studentów głos zabrali dwaj Włosi, którzy podziękowali Papieżowi za obecność i wspólną modlitwę do Maryi, Stolicy Mądrości — «wzoru poszukiwania prawdy». Papież rozpoczynał każdą z pięciu tajemnic chwalebnych różańca modlitwą «Ojcze nasz», po czym prowadzenie modlitwy przejmowali młodzi reprezentanci poszczególnych państw, w tym również młodzież rosyjska zgromadzona w katolickiej katedrze Niepokalanego Poczęcia w Moskwie. Spotkanie to było świadectwem wiary młodego pokolenia. W czasie, gdy decydują się losy przyszłej Europy, młodzi z wielu krajów przypominali o autentycznych korzeniach starego kontynentu, o bogactwie chrześcijańskiego dziedzictwa, którego nie wolno lekceważyć. Na zakończenie Ojciec Święty zwrócił się do uczestników modlitwy po włosku, francusku, niemiecku, rosyjsku i hiszpańsku.

Drodzy Studenci!

1. Pozdrawiam was z wielką radością na zakończenie tego spotkania w pierwszą sobotę marca, poświęconego refleksji i modlitwie maryjnej. Dziękuję wam, że tak licznie przybyliście do Auli Pawła VI. Serdeczną myślą ogarniam wszystkich, którzy w różnych miastach Europy łączą się z nami za pośrednictwem radia i telewizji. W sposób szczególny pozdrawiam młodzież akademicką z Aten, Moskwy, Sztrasburga, Budapesztu, Walencji i Wiednia. Dziękuję serdecznie chórom i orkiestrze za uświetnienie tego spotkania, a także Radiu Watykańskiemu i Ośrodkowi Telewizyjnemu, które współdziałały przy realizacji tego ważnego i wymownego wydarzenia.

po francusku:

2. Pozdrawiam was serdecznie, drodzy studenci, którzy w Atenach i Sztrasburgu odmawialiście wraz z nami różaniec. Proście Maryję, aby pomogła wam zrozumieć w całej głębi tajemnicę Jej Syna, tak aby stał się On dla was radością i mocą. Pamiętajcie, że idąc za Jego przykładem, przezwyciężycie wszystkie trudności i znajdziecie prawdziwe szczęście! Do zobaczenia w Toronto!

po niemiecku:

3. Pozdrawiam was serdecznie, drodzy studentki i studenci uniwersytetów w Budapeszcie i Wiedniu. Czas wspólnej modlitwy pozwala nam odkryć z radością, że nasza wiara przekracza granice i jednoczy narody. Pozwólmy, aby Maryja, Matka Jezusa i Matka Kościoła, prowadziła nas drogą autentycznego życia chrześcijańskiego! Dzięki temu będziemy mogli być świadkami Boga, Ojca wszystkich ludzi. Cieszę się, że wielu z was będę mógł spotkać w Toronto z okazji Światowego Dnia Młodzieży.

po rosyjsku:

4. Serdecznie pozdrawiam studentów zgromadzonych w katedrze Niepokalanego Poczęcia w Moskwie. Dziękuję wam, moi drodzy, za wasz udział w tej modlitwie skierowanej do Niepokalanej Maryi Panny. Trwajmy zawsze zjednoczeni w wierze i służbie Ewangelii. Niech Pan was błogosławi!

po hiszpańsku:

5. Pozdrawiając was, drodzy studenci z Walencji, myślę o wszystkich profesorach, studentach i studentkach różnych uniwersytetów w Hiszpanii, a przede wszystkim o tych, którzy, współpracując z duszpasterzami akademickimi, dzień po dniu dają konkretny wyraz swej chrześcijańskiej tożsamości na różnych polach działalności duszpasterstwa akademickiego. Niech ta dzisiejsza modlitwa do Matki Pana pomoże wam w dalszym wypełnianiu zadania ewangelizacji i sprawi, że będziecie jaśnieć blaskiem Światła Paschalnego, którym jest Chrystus. Czekam na was w Toronto!

po włosku:

6. Wspólna wiara, jednocząca młodych różnych narodów Europy, należących do odmiennych tradycji kulturowych, jest źródłem pokrzepiającej nadziei. Tak było zawsze w historii ewangelizacji starego kontynentu: Ewangelia i kultury szły ze sobą w parze. Również i dziś Kościół musi o to dbać. Proszę was, drodzy młodzi przyjaciele, abyście na uniwersytetach starali się o rozwój dialogu między wiarą i kulturą. W ten sposób dzięki ewangelicznemu zaczynowi badania i studia uniwersyteckie zyskają i umocnią swój duchowy i moralny wymiar. Życzę wam odwagi!

Wspólnym punktem wyjścia owej dynamicznej misji jest chrzest. Do niego winniśmy wciąż powracać, jest on bowiem źródłem chrześcijańskiego życia. Wielki Post, który obecnie przeżywamy, jest okresem liturgicznym, w sposób szczególny sprzyjającym uświadomieniu sobie na nowo naszej tożsamości, wynikającej z chrztu. Przez chrzest zostaliśmy włączeni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa; na mocy chrztu Duch Święty ustanowił nas świadkami Bożej miłości, tymi, którzy mają budować wspólnotę, braterstwo i pokój. Nowe życie natomiast, które rodzi się z chrzcielnego źródła, nieustannie przemienia myśli i wybory, relacje międzyludzkie i stosunki społeczne, a także kultury narodów.

7. Tylko ludzie nowi mogą odnowić historię. Oto wielkie wyzwanie, które stoi przede wszystkim przed tobą, droga młodzieży Europy. Bliskie już światowe spotkanie w Toronto, w którym, mam nadzieję, wielu z was będzie uczestniczyć, pozwoli wam jeszcze lepiej zrozumieć to tak ważne apostolskie zadanie: być na progu trzeciego tysiąclecia «solą ziemi i światłem świata» (por. Mt 5, 13-14). Z młodymi Rzymu spotkam się jeszcze w czwartek 21 marca na placu św. Piotra, aby zgodnie z tradycją lat poprzednich trwać na modlitwie, w świątecznej atmosferze, przed obchodami Światowego Dnia Młodzieży.

Droga młodzieży, to Najświętsza Maryja Panna zjednoczyła nas tego wieczora w różnych zakątkach Europy. Skierujmy nasze spojrzenia na ikonę Matki Bożej z Loreto, Panny cichej i słuchającej, Matki Syna Bożego, który stał się człowiekiem. To w Nią wpatrujmy się, prosząc Ją, abyśmy tak jak Ona byli otwarci na Bożą łaskę. A wtedy także w każdym z was wielkie rzeczy uczyni Wszechmocny.

Tym życzeniem ogarniam was wszystkich, bliskich i dalekich — choć dla mnie wszyscy jesteście bliscy! — i z serca błogosławię was, wasze rodziny i uniwersytety, a także młodzież na całym świecie.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao