Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Świadek wiary w Chrystusa

27 IX 2004 — Z okazji wręczenia kard. Kazimierzowi Świątkowi nagrody «Fidei testis» Instytutu Pawła VI w Brescii27 września podczas audiencji dla uczestników IX Międzynarodowego Kolokwium na temat soborowej Deklaracji o wolności religijnej «Dignitatis humanae», zorganizowanego przez Instytut Pawła VI w Brescii, Ojciec Święty wręczył nagrodę «Fidei testis» (Świadek wiary) arcybiskupowi Mińska-Mohylewa kard. Kazimierzowi Świątkowi, którą przyznały mu władze Instytutu z okazji 25-lecia jego istnienia. Na początku audiencji zabrał głos przewodniczący Instytutu dr Giuseppe Camadini. «Najprzewielebniejszy kard. Świątek — powiedział — jest autentycznym świadkiem wiary, który przecierpiał dramatyczne koleje losów w czasach sowieckiego reżimu. Ze względu na wiarę w Chrystusa zaznał bolesnych prześladowań, w tym dwumiesięcznego więzienia w celi oddziału skazanych na karę śmierci, a także długoletniego ciężkiego więzienia w obozach w Marinsku, Workucie i Incie». W uroczystości, która odbyła się w Pałacu Apostolskim w Castel Gandolfo, udział wzięli m.in. prefekt Kongregacji ds. Biskupów kard. Giovanni Battista Re, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury kard. Paul Poupard, kard. Georges Cottier OP oraz biskupi Giulio Sanguineti i Pasquale Macchi. Poniżej zamieszczamy przemówienie Jana Pawła II wygłoszone do uczestników audiencji oraz przemówienie kard. Kazimierza Świątka.

Księża Kardynałowie, czcigodni Bracia, szanowni Państwo!

1. Bardzo się cieszę z tego spotkania, podczas którego mogę osobiście przekazać drogiemu ks. kard. Kazimierzowi Świątkowi nagrodę Fidei testis, przyznaną przez Instytut Pawła VI z Brescii podczas sympozjum, jakie odbywało się w minionych dniach w 25. rocznicę jego założenia. Serdecznie pozdrawiam kardynałów Giovanniego Battistę Re, Paula Pouparda, Georges'a Cottiera, biskupów Sanguinetiego i Macchiego, kapłanów oraz każdego z was, szanowni członkowie zarządu. Przewodniczącemu drowi Giuseppe Camadiniemu dziękuję za uprzejme słowa.

Zwracając się do czcigodnego i drogiego kard. Świątka, pragnę serdecznie pogratulować tego prestiżowego wyróżnienia. Tytuł Fidei testis jest bowiem szczególnie stosowny dla chrześcijanina, a tym bardziej dla pasterza obdarzonego purpurą kardynalską, który w trudnych latach prześladowań Kościoła w Europie Wschodniej dał wierne i odważne świadectwo Chrystusowi i Jego Ewangelii.

2. Święcenia kapłańskie ksiądz kardynał przyjął tuż przed wybuchem II wojny światowej. Dwa lata później z wyroku Opatrzności wszedł ksiądz kardynał na via crucis prześladowań, solidarny w cierpieniu z powierzonym mu ludem chrześcijańskim. Niósł ksiądz kardynał krzyż uwięzienia, niesłusznego wyroku, obozów pracy z ich brzemieniem zmęczenia, zimna, głodu. «Można było przeżyć jedynie dzięki wierze» — wyznał ksiądz kardynał. A Pan obdarzył księdza kardynała wiarą silną i odważną i pozwolił przejść tę długą i ciężką próbę, po której zakończeniu powrócił ksiądz kardynał do wspólnoty kościelnej jako jeszcze bardziej wiarygodny świadek Ewangelii — Fidei testis.

Ten nowy okres życia księdza kardynała uwieńczył wybór na arcybiskupa Mińska-Mohylewa, który to urząd pełni ksiądz kardynał do tej pory. Słowem i przykładem głosił ksiądz kardynał wszystkim, wierzącym i niewierzącym, prawdę o Chrystusie, Świetle, które oświeca każdego człowieka.

3. Wszystkiego tego dokonał ksiądz kardynał z pomocą Najświętszej Maryi, Mater misericordiae, o czym zaświadcza również biskupia dewiza księdza kardynała. Z całego serca powierzam Cię, czcigodny Bracie, Najświętszej Maryi Pannie, z radością wręczając nagrodę Fidei testis. A wszystkim jeszcze raz wyrażam wdzięczność i udzielam z serca Błogosławieństwa Apostolskiego.

Przemówienie kard. Kazimierza Świątka

Wasza Świątobliwość, Ojcze Święty!

Dogłębnie wzruszony i niezmiernie uradowany, wyrażam Waszej Świątobliwości przeogromną wdzięczność za wręczenie mi specjalnego odznaczenia Fidei testis, przyznanego przez Instytut Pawła VI w Brescii z okazji 25-lecia jego istnienia.

Czuję się naprawdę ogromnie zaszczycony tym wyróżnieniem, ale chciałbym wyznać, że odbieram je z rąk Ojca Świętego nie tylko jako odznaczenie mojej osoby, ale przede wszystkim jako wynagrodzenie wszystkim katolikom na Białorusi, którzy w ciągu 70 lat bezwzględnie i okrutnie prześladowani przez system komunistyczno-ateistyczny zachowali wiarę w Boga, przynależność do Kościoła katolickiego i stali się prawdziwymi fidei testes.

Na pewno to wyróżnienie umocni nas w wierności Bogu i przyczyni się do odrodzenia Kościoła na Białorusi.

Niech mi też będzie wolno w obecności Waszej Świątobliwości szczerze podziękować Instytutowi Pawła VI w Brescii w osobie jego przewodniczącego pana dra Giuseppe Camadiniego za przyznanie mi tego specjalnego odznaczenia Fidei testis.

Ojcze Święty, korzystając z tej niezwykłej okoliczności, kornie proszę o udzielenie Błogosławieństwa Apostolskiego dla Kościoła na Białorusi.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wiara nagroda Mińsk Europa Wschodnia Kazimierz Świątek Mohylew Fidei testis
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W