Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Jan Paweł II

NIE LĘKAJCIE SIĘ IŚĆ ZA CHRYSTUSEM

Przesłanie Jana Pawła II z okazji XXII Europejskiego Spotkania Młodych. 30.11.1999W dniach od 28 grudnia 1999 r. do 1 stycznia 2000 r. odbywało się w Warszawie XXII Europejskie Spotkanie Młodych. Z tej okazji Jan Paweł II skierował na ręce przeora Wspólnoty w Taizé brata Rogera Schutza przesłanie, w którym wezwał młodych, by w swoim życiu otwierali się coraz bardziej na Boga i na potrzeby drugiego człowieka. W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 tys. dziewcząt i chłopców z wielu krajów Europy.Brat Roger
Przeor Wspólnoty w Taizé«Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem!» (Ps 133 [132], 1).

Wspólnota z Taizé wybrała Warszawę jako kolejny etap swojej «pielgrzymki nadziei po ziemi», który ma się odbyć w dniach od 28 grudnia 1999 r. do 1 stycznia 2000 r. Z tej okazji z radością towarzyszę wam żarliwą modlitwą i serdecznie pozdrawiam wszystkich młodych ludzi zgromadzonych w Polsce oraz życzę im, aby to XXII Europejskie Spotkanie było szczególnym czasem spotkania i braterstwa, modlitwy i kontemplacji, który będzie was prowadził do coraz większego otwarcia się na Boga i na bliźnich.

Pielgrzymka jest wędrowaniem razem z braćmi. W rozpoczynającym się Roku Jubileuszowym wzywam zatem uczestników, aby miejsce ich zgromadzenia stało się — zgodnie z tym, co Biblia mówi nam o Jerozolimie — miastem świętym, ku któremu podążać mają wszystkie ludy; miejscem radości i dziękczynienia, gdzie odczuwa się obecność Boga i gdzie dobrze jest trwać przed Jego obliczem z synowską ufnością i z całkowitą gotowością pełnienia Jego woli; miejscem, gdzie człowiek coraz lepiej sobie uświadamia, że Bóg jest Ojcem miłującym i miłosiernym, który czyni z ludzkości jedną rodzinę!

W czasie, gdy wielu współczesnych ludzi boleśnie doświadcza przemocy, boi się jutra i z niepokojem zadaje sobie pytania o sens życia, chrześcijanie muszą być bardziej niż kiedykolwiek żarliwymi i dynamicznymi świadkami nadziei, którą żyją. Niech młodzi nie lękają się poddać działaniu Chrystusa, niech znajdują w Jego słowie energię, która pomoże im budować życie wewnętrzne i poprowadzi na spotkanie z braćmi, aby wspólnie z nimi budować nowy świat na fundamencie wzajemnej miłości i przebaczenia! Każdemu z nich mówię z mocą: tam gdzie żyjecie — w rodzinach, szkołach, miejscach pracy i rozrywki — bądźcie zawsze sługami Ewangelii nadziei!

Drodzy przyjaciele, zwłaszcza wy, boleśnie zranieni przez życie, bądźcie pewni, że Chrystus jest bliski ludziom prostego serca i że wzywa wszystkich do prawdziwego szczęścia; głoście swoim istnieniem, jak dobrze jest wiedzieć, że On kocha nas i akceptuje takich, jacy jesteśmy; ukazujcie, że wszyscy ludzie są braćmi i siostrami, których należy kochać i akceptować! Na progu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 nie lękajcie się podjąć decyzji, że pójdziecie za Chrystusem, zawierzycie Mu do końca i będziecie głosicielami Jego miłości!

«Pokój ludziom dobrej woli»: 2000 lat temu światłość rozjaśniła świat. Dzisiaj sam Jezus prosi was, byście rozpalili ogień na ziemi — ogień Jego miłości. Raz rozniecona, miłość nie może zatrzymać się w drodze, musi się rozszerzać, płonąć i rozlewać swój żar jak najdalej! Nie lękajcie się, Duch Pański poprzedza was i towarzyszy wam na drodze codziennego życia; On jest waszym przewodnikiem i światłem.

Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Jasnogórskiej w intencji każdego z was, proszę Boga, by obficie obdarzył swoim błogosławieństwem ciebie, drogi bracie, Wspólnotę w Taizé i organizatorów spotkania, wszystkich młodych zgromadzonych w Warszawie, a także parafie i rodziny, które ich goszczą.

Watykan, 30 listopada 1999 r.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Europa modlitwa pielgrzymka Taize wola Boża ufność europejskie spotkanie młodych zranienie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W