Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao



Jan Paweł II

Urbi et Orbi

(Boże Narodzenie 2001)



1. "Christus est pax nostra",
"Chrystus jest naszym pokojem.
On, który obie części ludzkości uczynił jednością" (Ef 2, 14).
O brzasku nowego milenium,
którego początek budził wielkie nadzieje,
a nad którym teraz zawisły czarne chmury
przemocy i wojny,
słowa apostoła Pawła,
które słyszymy w czasie tych świąt Bożego Narodzenia,
to promień potężnego światła,
wołanie pełne ufności i optymizmu.
Boże Dziecię narodzone w Betlejem
w swoich małych rączkach przynosi
ludzkości w darze
nadzieję na pokój.
Ono jest Księciem pokoju!
Oto radosna nowina
ogłoszona tamtej nocy w Betlejem,
którą pragnę powtórzyć światu
w tym błogosławionym dniu.
Posłuchajmy raz jeszcze słów anioła:
„Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu:
dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 10-11).
Dzisiaj Kościół podejmuje głos aniołów
i na nowo rozgłasza ich wspaniałe orędzie,
które jako pierwszych zdumiało pasterzy
na wyżynach Betlejem.

2. "Christus est pax nostra!"
Chrystus, „Niemowlę, owinięte w pieluszki
i leżące w żłobie” (Łk 2, 12),
właśnie On jest naszym pokojem.
Bezbronne Niemowlę w ubogiej stajence
przywraca godność każdemu życiu, jakie się rodzi,
daje nadzieję wątpiącym i przygnębionym.
Syn Boży przyszedł, aby uleczyć zranionych przez życie
i by nadać sens wszystkiemu, nawet śmierci.
W tym Dzieciątku, cichym i bezbronnym,
kwilącym w zimnej i pustej stajni,
Bóg zwyciężył grzech
i posiał ziarno nowej ludzkości,
w której wypełni się
pierwotny zamysł stwórczy,
i zostanie dopełniony przez łaskę odkupienia.

3. "Christus est pax nostra!"
Mężczyźni i kobiety trzeciego tysiąclecia,
którzy łakniecie sprawiedliwości i pokoju,
przyjmijcie orędzie Bożego Narodzenia,
które dziś rozlega się w świecie!
Jezus narodził się, aby umocnić więzi
między ludźmi i narodami,
aby w Nim wszyscy stali się braćmi.
Przyszedł, aby obalić „rozdzielający (...) mur - wrogość” (por. Ef 2, 14)
i zespolić ludzkość w jedną rodzinę.
Tak, z pewnością możemy powtarzać:
Dziś ze Słowem wcielonym narodził się pokój!
Pokój, o który trzeba prosić,
bo tylko Bóg jest jego sprawcą i gwarantem.
Pokój, który trzeba budować
w świecie, w którym ludy i narody,
doświadczające wielu różnych trudności,
żywią nadzieję, że rodziny ludzkiej
nie będą jednoczyły jedynie interesy ekonomiczne,
ale trwały wysiłek
na rzecz bardziej sprawiedliwego i solidarnego współistnienia.

4. Pospieszmy jak pasterze do Betlejem,
stańmy przed stajenką w postawie adoracji,
z uwielbieniem patrząc na nowo narodzonego Odkupieciela.
Możemy w nim rozpoznać rysy
każdego małego istnienia ludzkiego, jakie przychodzi na świat,
każdej rasy i narodowości:
maleńkiego Palestyńczyka i Izraelczyka;
niemowlęcia z Ameryki i z Afganistanu;
dziecka Hutu i dziecka Tutsi...
dziecka jakiegokolwiek, które dla Chrystusa jest kimś.
Dziś obejmuję moją myślą wszystkie dzieci świata:
wiele, zbyt wiele jest dzieci
które rodzą się i są skazane na niezawinione cierpienie,
będące konsekwencją nieludzkich konfliktów.
Ratujmy dzieci,
aby uratować nadzieję ludzkości!
O to prosi nas z mocą
Dziecię narodzone w Betlejem,
Bóg, który stał się człowiekiem,
aby przywrócić nam prawo do nadziei.

5. Błagajmy Chrystusa o dar pokoju
dla wszystkich doświadczanych przez dawne i nowe konflikty.
każdego dnia noszę w swym sercu
dramatyczne problemy Ziemi Świętej;
każdego dnia myślę z niepokojem
o tych, którzy umierają z zimna i głodu;
co dzień dociera do mnie
rozpaczliwe wołanie tych,
którzy w różnych częściach świata,
domagają się równiejszego podziału dóbr naturalnych
i godnie wynagradzanej pracy dla wszystkich.
Niechaj nikt nie traci nadziei
w moc miłości Boga!
Niech Chrystus będzie światłem i umocnieniem
dla każdego kto wierzy i działa, nieraz "pod prąd",
na rzecz spotkania, dialogu, współpracy
pomiędzy kulturami i religiami.
Chrystus niech kieruje w pokoju krokami
każdego kto niestrudzenie pracuje,
aby dokonywał się postęp nauki i techniki.
Niech te wielkie dary Boże nie będą nigdy używane
w sposób sprzeczny z szacunkiem dla godności ludzkiej i jej umacnianiem.
Niech święte imię Boga
nie będzie nigdy przywoływane, aby budzić nienawiść!
Niech nigdy nie usprawiedliwia nietolerancji i przemocy!
Słodkie oblicze Dzieciątka z Betlejem
niech przypomina wszystkim, że mamy jednego Ojca.

6. "Christus est pax nostra!"
Bracia i Siostry, którzy mnie słuchacie,
otwórzcie serca na to orędzie pokoju;
otwórzcie je Chrystusowi, Synowi Dziewicy Maryi,
Temu, który stał się "naszym pokojem"!
Otwórzcie je Temu, który niczego nam nie ujmuje
za wyjątkiem grzechu,
a daje nam w zamian pełnię
człowieczeństwa i radości.
Ty zaś, uwielbione Dziecię z Betlejem,
przynoś pokój każdej rodzinie i miastu,
każdemu narodowi i kontynentowi.
Przyjdź, Boże, któryś stał się człowiekiem!
Przyjdź, aby stać się sercem świata odnowionego w miłości!
Przyjdź zwłaszcza tam, gdzie są zagrożone
losy ludzkości!
Przyjdź, nie zwlekaj!
Ty jesteś "naszym pokojem" (Ef 2, 14)!


opr. mg/mg



 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zbawiciel zbawienie pokój sprawiedliwość Boże Narodzenie nadzieja milenium Jezus światłość Książę Pokoju
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W