Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Zdjęcie ekskomuniki z czterech biskupów należących do Bractwa Św. Piusa XNota Sekretariatu StanuW związku z reakcjami, jakie wywołał niedawno wydany przez Kongregację ds. Biskupów Dekret, na mocy którego zostaje zdjęta ekskomunika z czterech biskupów z Bractwa św. Piusa x, oraz zważywszy na negacjonistyczne bądź redukcjonistyczne oświadczenia bpa Williamsona z tegoż Bractwa na temat Szoah uważa się za stosowne wyjaśnić niektóre aspekty tej sprawy.

1. Zdjęcie ekskomuniki

Jak już wcześniej zostało ogłoszone, Dekret Kongregacji ds. Biskupów, datowany 21 stycznia 2009 r., był wyrazem przychylnej odpowiedzi Ojca Świętego na wielokrotne prośby przełożonego generalnego Bractwa św. Piusa x.

Jego Świątobliwość pragnął usunąć przeszkodę, która uniemożliwiała nawiązanie dialogu. Obecnie oczekuje on, że taką samą otwartość okażą czterej biskupi, przyjmując w pełni nauczanie i dyscyplinę Kościoła.

Bardzo poważna kara ekskomuniki latae sententiae, którą wspomniani biskupi zaciągnęli 30 czerwca 1988 r., zdeklarowana formalnie 1 lipca tegoż roku, była następstwem ich bezprawnego wyświęcenia przez abpa Marcela Lefebvre'a.

Zdjęcie ekskomuniki uwolniło owych czterech biskupów od bardzo poważnej kary kanonicznej, nie zmieniło jednak prawnej sytuacji Bractwa św. Piusa x, które do chwili obecnej nie zyskało kanonicznego uznania Kościoła katolickiego. Także czterej biskupi, choć uwolnieni od ekskomuniki, nie mają w Kościele funkcji kanonicznej i nie pełnią w nim godziwie posługi.

2. Tradycja, nauka i Sobór Watykański II

Niezbędnym warunkiem uznania w przyszłości Bractwa św. Piusa x jest pełne uznanie Soboru Watykańskiego ii oraz Magisterium papieży Jana xxiii, Pawła vi, Jana Pawła i, Jana Pawła ii, a także Benedykta xvi.

Jak już zostało stwierdzone w Dekrecie z 21 stycznia 2009 r., Stolica Apostolska nie omieszka, w sposób, który uzna za stosowny, wyjaśnić wraz z zainteresowanymi otwartych jeszcze kwestii, by można było w pełni i w sposób zadowalający rozwiązać problemy, które spowodowały ten bolesny rozłam.

3. Deklaracje na temat Szoah

Poglądy bpa Williamsona na temat Szoah są całkowicie nie do przyjęcia i stanowczo odrzucane przez Ojca Świętego, co sam wyraził 28 stycznia br., gdy odnosząc się do tego okrutnego ludobójstwa, potwierdził swoją pełną i bezdyskusyjną solidarność z naszymi braćmi, adresatami Pierwszego Przymierza, i oświadczył, że pamięć o tym straszliwym ludobójstwie winna skłaniać «ludzkość do zastanowienia się nad tym, jak nieobliczalna jest potęga zła, gdy opanowuje serce człowieka»; dodał też, że «Szoah stanowi dla wszystkich ostrzeżenie przed zapomnieniem, negacją lub redukcjonizmem, ponieważ gwałt zadany jednemu ludzkiemu istnieniu jest gwałtem na wszystkich».

Bp Williamson, aby został dopuszczony do posługi biskupiej w Kościele, będzie musiał także w sposób całkowicie jednoznaczny i publicznie wyrzec się swych poglądów dotyczących Szoah, które nie były znane Ojcu Świętemu w chwili zdjęcia ekskomuniki.

Ojciec Święty prosi wszystkich wiernych o modlitwę, aby Pan oświecał drogę Kościoła. Niech pasterze i wszyscy wierni z coraz większym zaangażowaniem wspierają w delikatnej i trudnej misji Następcę Apostoła Piotra jako «strażnika jedności» w Kościele.

Watykan, 4 lutego 2009 r.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: jedność Kościoła holokaust schizma ekskomunika bractwo św. Piusa X szoah lefebryści Bernard Fellay zdjęcie ekskomuniki Richard Williamson negacjonizm
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W