Dekret dotyczący świętych Jana XXIII i Jana Pawła II

Dekret dotyczący obchodu świąt liturgicznych św. papieży Jana XXIII i Jana Pawła II, wydany 29.05.2014

Biorąc pod uwagę niezliczone prośby, nadchodzące ze wszystkich stron świata, Papież Franciszek wydał rozporządzenie, by wspomnienia liturgiczne świętych Papieży Jana XXIII i Jana Pawła II zostały zapisane w powszechnym Kalendarzu Rzymskim, w przypadku pierwszego pod datą 11 października, drugiego — 22 października, jako wspomnienia dowolne. Poniżej publikujemy w tłumaczeniu polskim dekret wydany przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, który określa zasady kultu zastrzeżonego dla obydwu świętych.

Dekret

Odwieczny Pasterz, który zmartwychwstał i wstąpił do nieba, Pan Jezus nie opuszcza swojej owczarni, lecz strzeże jej i prowadzi ją przez wieki pod stałym przewodnictwem tych, których On sam ustanowił swoimi namiestnikami. Wśród nich, ze względu na upodobnienie się do Najwyższego Pasterza i ze względu na szczere umiłowanie owiec z Jego owczarni, wyróżniają się święci Papieże Jan XXIII i Jan Paweł II.

Nie wzgardzili oni krzyżem Chrystusa i ranami braci, a ozdobieni parrezją Ducha Świętego, w godny podziwu sposób ukazywali Kościołowi i światu żywy obraz dobroci i miłosierdzia Boga, który nie odczuwa niechęci do żadnej z rzeczy powołanych do istnienia i jest w stosunku do nich łaskawy, bowiem są one Jego (por. Mdr 11, 24-26). I tak ową żywą nadzieję i ową niewymowną radość (por. 1 P 1, 3. 8), którą ci dwaj następcy Piotra otrzymali w darze od zmartwychwstałego Pana, przekazywali w obfitości ludowi Bożemu, otrzymując od niego w zamian wieczną wdzięczność. Dlatego Kościół z wielką żarliwością otacza ich dziś czcią — jaśniejących przykładnością życia, doskonałością głoszenia nauki i ową «umiejętnością miłości», która emanuje z oświecenia Ducha, przez doświadczenie Bożych tajemnic — i po tym jak zaznawał owocnego wsparcia ich pasterskiej troski, teraz raduje się, mając w nich swoich duchowych orędowników.

Zważywszy na to, w jak niezwykły sposób ci dwaj Papieże dawali duchowieństwu i wiernym szczególny wzór cnót oraz propagowali życie w Chrystusie, i uwzględniając niezliczone prośby, nadchodzące ze wszystkich stron świata, Ojciec Święty Franciszek, utożsamiając się z jednomyślnymi pragnieniami ludu Bożego, wydał rozporządzenie, aby uroczystości ku czci św. Jana XXIII, Papieża, oraz św. Jana Pawła II, Papieża, zostały wpisane do powszechnego Kalendarza Rzymskiego, odnośnie do pierwszego pod datą 11 października, a drugiego — 22 października, jako wspomnienie dowolne.

Rzeczone wspomnienia winny być zatem zapisane we wszystkich przepisach co do sprawowania Mszy św. i Liturgii Godzin, a odnośne wskazania zamieszczone w księgach liturgicznych, od tej pory publikowanych pod kierunkiem Konferencji Episkopatów.

Odnośnie do tekstów liturgicznych ku czci św. Jana Pawła II, Papieża, należy posługiwać się tymi, które już zostały zatwierdzone i opublikowane w załączniku do dekretu tejże Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 2 kwietnia 2011 r. (Prot. N. 118/11/L); jeżeli chodzi o teksty ku czci św. Jana XXIII, Papieża, należy przyjąć teksty tutaj załączone, które na mocy niniejszego dekretu zostają uznane za typowe i podane do druku.

Niezależnie od jakiegokolwiek rozporządzenia przeciwnego.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 29 maja 2014 r., w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Kard. ANTONIO CANIZARES LLOVERA
Prefekt

Abp ARTHUR ROCHE
Sekretarz

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama