Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Wykorzystanie narzędzi marketingowych w zarządzaniu organizacją non - profit

Seminarium Europejskiego Instytutu Marketingu Społecznego 2001

Organizatorem Seminarium EIMS 2001 jest Fundacja Komunikacji Społecznej

Misją EIMS jest stworzenie forum wymiany doświadczeń i wiedzy na temat marketingu społecznego pomiędzy przedstawicielami środowiska komunikacji marketingowej i organizacji pozarządowych ze Wschodniej i Zachodniej Europy.

Chcemy formować specjalistów działających na terenie Europy Środkowej i Wschodniej, gotowych w profesjonalny i twórczy sposób wykorzystać techniki komunikacji marketingowej jako narzędzia w przeciwdziałaniu lub zapobieganiu najbardziej palącym problemom społecznym w swoich regionach.

Kolejne seminaria adresowane będą do:

 • organizacji pozarządowych — Seminarium EIMS 2001;
 • agencji reklamowych i agencji PR — Seminarium EIMS 2002;
 • działów marketingu i PR firm komercyjnych — Seminarium EIMS 2003.

ODBIORCY

W każdym seminarium weźmie udział około 80 starannie wyselekcjonowanych uczestników i około 20 prelegentów.

Łącznie daje to ponad 750 osób, które przejdą szczegółowe szkolenie dotyczące marketingu społecznego oraz przez rok po odbyciu szkolenia będą miały możliwość internetowego monitoringu swoich projektów.

CZAS

Seminarium odbędzie się w październiku 2001 i trwać będzie trzy dni. Od 26.10.2001 do 28.10.2001

MIEJSCE

Seminarium odbędzie się w Warszawie w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego przy ulicy Sapieżyńskiej 10A.

Wydarzenia towarzyszące odbywać będą się w budynku ambasady USA w Polsce (telekonferencja).

PROGRAM MERYTORYCZNY

1. Dzień pierwszy:

Temat: „Marketing organizacji non-proft”

Poruszane zagadnienia:

 • Co to jest ten tajemniczy „marketing”? Podstawowe mechanizmy marketingu w kontekście organizacji pozarządowych i niekomercyjnych.
 • Marketing — ca ja mogę z tego mieć? Efektywne wykorzystanie technik marketingowych w zarządzaniu organizacją non-profit.
 • Non-profit to nie no-sens. Planowanie strategii marketingowej. Kryteria doboru taktyk i środków przekazu.
 • Marketing społeczny a Unia Europejska.
 • Prezentacja przykładów udanych strategii marketingowych organizacji społecznych i niekomercyjnych.
 • Budowanie wizerunku organizacji pozarządowej. Marketing a fund-raising — jak to połączyć?
 • Marka jako instrument budowy zaufania społecznego do organizacji non-profit.

2. Dzień drugi:

Temat: „Reklama społecznie użyteczna”

Poruszane zagadnienia:

 • NGO to nie kawa, czyli po co organizacji społecznej reklama.
 • Promocja jako element strategii marketingowej. Reklama jako element strategii promocji.
 • Jak współpracować z agencją reklamową?
 • Brief - konstruowanie strategii przekazu.
 • Reklama a różnice kulturowe.
 • Badania skuteczności — psychologia reklamy, wiarygodność nadawcy przekazu.
 • PR zewnętrzny i wewnętrzny (!) organizacji pozarządowej, jako gwarant skuteczności kampanii reklamowej.
 • Reklama społeczna a propaganda — zagadnienie szczególnie ważkie w krajach postkomunistycznych.
 • Prezentacja przykładów udanych kampanii reklamowych o tematyce społecznej.
 • Fund-raising — jak zebrać fundusze na reklamową kampanię społeczną.
 • Promocja organizacji społecznych a prawo w krajach CEE — kryptoreklama, sponsoring, emisja.
 • Promocja organizacji społecznych a prawo w UE.

3. Dzień trzeci:

Temat: Cause-related marketing, czyli marketing nastawiony na sprawę społeczną.

Poruszane zagadnienia:

 • Organizacje społeczne a firmy komercyjne — dialog, czy uzależnienie?
 • Jak współpracować ze sponsorem? Tematyka społeczna w strategii promocji firmy komercyjnej.
 • Reklama społeczna, czy społecznie użyteczna — kwestie etyczne a współpraca z sektorem biznesu.
 • Budowanie zespołu wokół wartości pozytywnych, czyli co NGOsy mogą dać biznesowi.
 • Jak pomóc sponsorowi w opracowaniu strategii cause related marketing?
 • Prezentacja przykładów firm komercyjnych budujących swój wizerunek w oparciu o konsekwentną strategie działań pro-społecznych.

W ramach seminarium odbywać się będą wykłady, warsztaty, a także dyskusje panelowe. Przewiduje się organizację wystawy reklam społecznie użytecznych oraz pokaz społecznych filmów reklamowych.

Program warsztatów w mniejszych grupach (po ok. 15 osob) dostosowany będzie do wymogów poszczególnych krajów (inne potrzeby maja przedstawiciele Białorusi i Ukrainy odnośnie marketingu, inne zaś przedstawiciele takich krajów jak Węgry, Polska czy Ukraina). Wszystkie wykłady zalecane są wszystkim uczestnikom.

Planowani prelegenci

 1. Beverly Schwartz — Fleishman Hillard Inc.
 2. Juli Nemesz — Międzynarodowe Stowarzyszeni Reklamy — Węgry, EIMS
 3. Janez Damian — Golden Drum Festival — Słowenia, EIMS
 4. Agata Stafiej — Fundacja Komunikacji Społecznej, EIMS
 5. Paweł Łukasiak — Akademia Rozwoju Filantropii
 6. Joanna Wolińska — Polska Akcja Humanitarna
 7. Ewa Cieniak — Saatchi&Saatchi
 8. Pawel Nizinski — Young&Rubicam
 9. Leszek Stafiej - Międzynarodowe Stow. Reklamy — Polska, EIMS
 10. Dr Dominika Maison — Uniwersytet Warszawski, EIMS
 11. Stanisław Celmer — KRRiTv
 12. Bożena Ulatowska — Fundacja Synapsis
 13. Grażyna Kopińska — Program Przeciw Korupcji
 14. Jerzy Orłowski — O'kay Studio Filmowe
 15. Mira Stanisławska — Meysztowicz — Sprzątanie świata Polska
 16. Piotr Tyszko — Fundacja Nasza Ziemia
 17. Piotr Czarnowski — First PR

Partnerem FKS przy wyborze prelegentów — specjalistów z dziedziny komunikacji marketingowej będzie IAA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy).

Kryteria doboru uczestników dla selekcjonerów lokalnych:

Seminarium EIMS 2001 skierowane jest do grupy najbardziej chłonnej, otwartej i najbardziej zasługującej na nieodpłatne szkolenie — do organizacji pozarządowych.

Seminarium przeszkoli ok. 80 osób. W proporcjach ok. 40 osób z Polski i ok. 40 osób z pozostałych krajów (po 5 na kraj).

Uczestnicy powinni

- pracować dla organizacji pozarządowej, działającej niekomercyjnie, dynamicznej, przejrzystej finansowo,

- prawo do uczestniczenia w seminarium maja przedstawiciele wszelkich organizacji pozarządowych niezależnie od pola działania (np.: pomoc społeczna, rozwój demokracji, ekologia, etc.);

- sprawować kierownicze lub decyzyjne funkcje w swoich organizacjach (nie musi to być reprezentant zarządu i/lub władz lecz osoba, która posiada uprawnienia do podejmowania pewnych decyzji odnośnie działań wewnątrz organizacji);

- pełnić funkcje związane z zarządzaniem, marketingiem lub kontaktem z mediami wewnątrz swojej organizacji;

- swoim dotychczasowym dorobkiem osobistym rokować nadzieje na kontynuacje i praktyczne wykorzystanie wiedzy i kontaktów zdobytych podczas seminarium w pracy na rzecz sektora pozarządowego;

- mile widziani będą przedstawiciele organizacji typu „umbrella” działających na rzecz innych, mniejszych organizacji pozarządowych, nie należy jednak wykluczać mniejszych, lokalnych ale bardzo dynamicznych i aktywnych organizacji, aczkolwiek liczba ich reprezentantów nie powinna być przeważająca;

- uczestnicy nie musza być związani umowa o prace z organizacja, która będą reprezentować, powinni jednak planować prace w danej organizacji przynajmniej przez rok po udziale w Seminarium EIMS 2001 „Wykorzystanie narzędzi marketingowych w zarządzaniu organizacją non-profit”.

Uczestnicy nie mogą być związani umowa o prace ani działać w stowarzyszeniach i/lub fundacjach firm komercyjnych.

Ankieta zgłoszeniowa, kryteria oraz szczegółowy opis procesu rekrutacji, a także dane lokalnych selekcjonerów zostaną umieszczone po skompletowaniu informacji na stronach internetowych EIMS.


opr. MK/PO

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: etyka etyka biznesu pr public relations etyka w biznesie szkolenia
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W