Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Kierowcy: co nowego od 2016 r.?

Maciej Górnicki, Jacek Wójcik

Istotne zmiany dla kierowców: nowe zasady szkolenia, reedukacji i okres próbnyRok 2016 przynosi istotne zmiany dla kierowców, zarówno tych jeżdżących już długo, jak i tych, którzy właśnie otrzymali prawo jazdy. Ci pierwsi muszą zwrócić uwagę na zmienione zasady powtórnego szkolenia w przypadku przekroczenia limitu punktów karnych. Ci drudzy podlegają pewnym ograniczeniom, a także zobowiązani są do odbycia dodatkowych kursów doszkalających.


Kierowcy „na podwójnym gazie” — to obowiązuje już od lipca 2015

Istotna zmiana dotyczy także osób, którym udowodniono prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości lub po zażyciu narkotyków — ta innowacja obowiązuje już od 1 lipca 2015 r. Osoby takie zobowiązane są odbyć kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej  i przeciwdziałania narkomanii. Reguluje to Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. Najistotniejsze zmiany wynikające z tego rozporządzenia obejmują następujące punkty:

Kierowcy przekraczający limit 24 punktów

Niemniej surowe są zmiany dotyczące kierowców przekraczających limit 24 punktów karnych. Będą oni musieli poświęcić aż cztery dni na szkolenie, co w praktyce oznacza tyleż dni urlopu lub konieczność reorganizacji swoich obowiązków zawodowych. Samo to jest już znacznie bardziej uciążliwe niż dotychczasowa praktyka. W zamyśle ustawodawcy uciążliwość ma zapewne sama w sobie mieć charakter reedukacyjny, zmuszając do zastanowienia się nad swoim podejściem do zasad ruchu drogowego. Kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego zacznie obowiązywać od 4 stycznia 2016 roku, określa go Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia  27 czerwca 2013 r. Najistotniejsze przepisy tego rozporządzenia są następujące:

Uwaga: stracisz prawo jazdy, gdy po odbyciu kursu reedukacyjnego przekroczysz ponownie 24 punkty otrzymane za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny lub popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Nowi kierowcy - okres próbny i dodatkowe szkolenia

To ważna innowacja, oznaczająca większe wymagania wobec świeżo upieczonych kierowców. Okres ten zacznie on obowiązywać od 4 stycznia 2016 roku. Określa go Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Trwa on 2 lata, dla osoby która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, począwszy od dnia wydania jej tego dokumentu. Oprócz większych rygorów dotyczących przestrzegania przepisów wiąże się on z koniecznością dodatkowych szkoleń. W okresie próbnym, między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierowca odbywa kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kurs ten trwa 2 godziny. Prowadzi go odpłatnie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, w formie zajęć teoretycznych. Po ukończeniu kursu otrzymamy stosowne zaświadczenie od WORD-u. Druga część szkolenia to szkolenie praktyczne w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym — 1 godzina. Tę część prowadzi odpłatnie ośrodek doskonalenia techniki jazdy, który wydaje stosowne zaświadczenie po ukończeniu szkolenia.

Należy zwrócić uwagę, że „okres próbny” nie w każdym przypadku oznacza tylko dwa lata zwiększonych rygorów: zostanie on przedłużony o kolejne dwa lata, jeżeli w trakcie  jego trwania  kierowca  popełnił  dwa wykroczenia  przeciwko  bezpieczeństwu  w komunikacji  stwierdzone  w tym okresie  mandatem  karnym,  prawomocnym  wyrokiem  sądu  lub  orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym.

Szczegółowe wymagania dotyczące kierowcy w okresie próbnym

Początkowe osiem miesięcy po otrzymaniu prawa jazdy jest dla nowego kierowcy czasem szczególnym. Zobowiązany jest on kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznaczonym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego — przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu.

Obowiązują także pewne ograniczenia: przed upływem 8 miesiąca, licząc  od  dnia  otrzymania prawa jazdy. Kierującemu pojazdem zabrania się:

  1. przekraczania  prędkości  50 km/h  na  obszarze  zabudowanym,  80 km/h  poza obszarem  zabudowanym  oraz  100 km/h  na  autostradzie  i drodze  ekspresowej dwujezdniowej,
  2. odejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B; (nie dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną lub  kwalifikację  wstępną  przyśpieszoną)
  3. osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B. (nie dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną lub  kwalifikację  wstępną  przyśpieszoną).

Widać więc, że zmiany wprowadzone przez ustawodawcę dotyczą zarówno młodych, jak i bardziej doświadczonych kierowców. Wprowadzenie okresu próbnego oznacza konieczność bardziej krytycznego stosunku do swoich własnych umiejętności świeżo po otrzymaniu prawa jazdy. Wydaje się to rozsądne: liczba godzin „za kółkiem” wymagana w trakcie szkolenia przed otrzymaniem tego dokumentu z pewnością nie wystarcza do osiągnięcia doświadczenia niezbędnego w różnych warunkach drogowych i w praktyce dopiero pierwsze miesiące i lata za kierownicą uczą kierowcę poprawnych zachowań. Tak jak w każdej innej dziedzinie, „praktyka czyni mistrza” — a praktyka nie oznacza w tym przypadku brawury i przekonania o swoich wysokich umiejętnościach, lecz stopniowe uczenie się właściwych technik jazdy, pozwalających opanować samochód w każdych okolicznościach — także w sytuacji wzmożonego ruchu czy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Wykorzystano materiały przygotowane przez WORD Katowice.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Realizacja: 3W
Realizacja: 3W