Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Unia Europejska a USA i Japonia

Unia Europejska - 15 państw członkowskich

Liczba mieszkańców 378 mln 472 tys.*

Powierzchnia 3 238 988 km2

PKB na głowę mieszkańca 22 603 euro

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 8 564 503 euro

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 1,93%

Stopa inflacji 2,1%

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu 36,1%

Unia Europejska - po rozszerzeniu o 10 państw kandydujących (łącznie 25 państw)

Liczba mieszkańców 453 mln 306 tys.

Powierzchnia 3 975 747 km2

PKB na głowę mieszkańca 20 515 euro

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 9 304 405 euro

 

USA

Liczba mieszkańców 285 mln 243 tys

Powierzchnia 9 372 000 km2

PKB na głowę mieszkańca 33 900 $

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 110 082 000 $

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 2,7%

Stopa inflacji 2,8%

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu 50,5%

 

Japonia

Liczba mieszkańców 127 mln 210 tys.

Powierzchnia 377 750 km2

PKB na głowę mieszkańca 26 480 $

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 132 891 000 yenów

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 2,98%

Stopa inflacji -0,7%

 

 

Państwa członkowskie Unii Europejskiej

 

Belgia

państwo założycielskie 1951 r.**

Liczba mieszkańców 10 mln 346 tys.

Powierzchnia 30 158 km2

PKB na głowę mieszkańca 24 tys. 286 euro;

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 248 838 euro

Udział nakładów na edukację w PKB 5,5%

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 1,96%

Stopa inflacji 1,6%

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu 34,7%

 

Francja

państwo założycielskie 1951 r.***

Liczba mieszkańców 59 mln 637 tys.

Powierzchnia 550 000 km2

PKB na głowę mieszkańca 22 tys. 853 euro

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 1 384 642 euro

Udział nakładów na edukację w PKB 6%

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 2,13%

Stopa inflacji 1,9%

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu 26,2%

 

Holandia

państwo założycielskie 1951 r.

Liczba mieszkańców 16 mln 195 tys.

Powierzchnia 41 864 km2

PKB na głowę mieszkańca 25 tys. 135 euro

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 400 207 euro

Udział nakładów na edukację w PKB 4,8%

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 2,02%

Stopa inflacji 3,9%

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu 58,5%

 

Luksemburg

państwo założycielskie 1951 r.

Liczba mieszkańców 449 tys.

Powierzchnia 2 586 km2

PKB na głowę mieszkańca 44 tys. 140 euro

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 19 466 euro

Udział nakładów na edukację w PKB

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 1,36%

Stopa inflacji 2,1%

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu 43,6%

 

Niemcy

państwo założycielskie 1951 r.

Liczba mieszkańców 82 mln 555 tys.

Powierzchnia 356 854 km2

PKB na głowę mieszkańca 24 tys. 53 euro

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 1 976 857 euro

Udział nakładów na edukację w PKB 4,7%

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 2,48%

Stopa inflacji 1,3%

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu 37,9%

 

Włochy

państwo założycielskie 1951 r.

Liczba mieszkańców 56 mln 464 tys.

Powierzchnia 301 263 km2

PKB na głowę mieszkańca 23 tys. 57 euro

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 1 331 794 euro

Udział nakładów na edukację w PKB 4,5%

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 1,04%

Stopa inflacji 2,6%

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu 32,9%

 

Dania

Państwo członkowskie od 1973 roku

Liczba mieszkańców 5 mln 388 tys.

Powierzchnia 43 094 km2

PKB na głowę mieszkańca 26 tys. 803 euro

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 143 076 euro

Udział nakładów na edukację w PKB 8,1%

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 2,07%

Stopa inflacji 2,4%

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu 58,9%

 

Irlandia

Państwo członkowskie od 1973 roku

Liczba mieszkańców 3 mln 931 tys.

Powierzchnia 70 000 km2

PKB na głowę mieszkańca 26 tys. 30 euro

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 98 887 euro

Udział nakładów na edukację w PKB 4,6%

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 1,21%

Stopa inflacji 4,7%

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu 46,2%

 

Wielka Brytania

Państwo członkowskie od 1973 roku

Liczba mieszkańców 59 mln 88 tys.

Powierzchnia 242 500 km2

PKB na głowę mieszkańca 22 tys. 678 euro

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 1 355 173 euro

Udział nakładów na edukację w PKB 4,6%

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 1,85%

Stopa inflacji 1,3%

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu 46,5%

 

Grecja

Państwo członkowskie od 1981 roku

Liczba mieszkańców 11 mln 18 tys.

Powierzchnia 131 957 km2

PKB na głowę mieszkańca 15 tys. 300 euro

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 161 532 euro

Udział nakładów na edukację w PKB 3,6%

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 0,67%

Stopa inflacji 3,9%

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu 11,7%

 

Hiszpania

Państwo członkowskie od 1986 roku

Liczba mieszkańców 40 mln 683 tys.

Powierzchnia 504 782 km2

PKB na głowę mieszkańca 18 tys. 583 euro

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 741 947 euro

Udział nakładów na edukację w PKB 4,5%

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 0,94%

Stopa inflacji 3,6%

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu 23,4%

 

Portugalia

Państwo członkowskie od 1986 roku

Liczba mieszkańców 10 mln 409 tys.

Powierzchnia 92 072 km2

PKB na głowę mieszkańca 15 tys. 372 euro

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 157 267 euro

Udział nakładów na edukację w PKB 5,7%

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 0,76%

Stopa inflacji 3,7%

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu 23,4%

 

Austria

Państwo członkowskie od 1995 roku

Liczba mieszkańców*** 8 mln 159 tys.

Powierzchnia 83 858 km2

PKB na głowę mieszkańca**** 25 tys. 831 euro

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 209 493 euro

Udział nakładów na edukację w PKB***** 6,3%

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 1,8%

Stopa inflacji 1,7%

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu 46,2%

 

Finlandia

Państwo członkowskie od 1995 roku

Liczba mieszkańców 5 mln 207 tys.

Powierzchnia 338 000 km2

PKB na głowę mieszkańca 23 tys. 498 euro

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 121 624 euro

Udział nakładów na edukację w PKB 6,2%

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 3,37%

Stopa inflacji 2%

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu 48,1%

 

Szwecja

Państwo członkowskie od 1995 roku

Liczba mieszkańców 8 mln 943 tys.

Powierzchnia 450 000 km2

PKB na głowę mieszkańca 24 tys. 90 euro

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 213 701 euro

Udział nakładów na edukację w PKB 7,7%

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 3,78%

Stopa inflacji 2%

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu 64,3%

 

Państwa przystępujące do Unii Europejskiej

 

Cypr

Liczba mieszkańców 712 tys.

Powierzchnia 9 241 km2

PKB na głowę mieszkańca 17 tys. 115 euro

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 11 878 euro

Udział nakładów na edukację w PKB 5,7%

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 0,26%

Stopa inflacji 2,8%

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu 20%

 

Czechy

Liczba mieszkańców 10 mln 144 tys.

Powierzchnia 78 860 km2

PKB na głowę mieszkańca 12 tys. 701 euro

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 130 467 euro

Udział nakładów na edukację w PKB 4,4%

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 1,33%

Stopa inflacji 1,4%

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu 11%

 

Estonia

Liczba mieszkańców 1 mln 355 tys.

Powierzchnia 43 431 km2

PKB na głowę mieszkańca 9 tys. 63 euro

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 12 434 euro

Udział nakładów na edukację w PKB 7,4%

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 0,66%

Stopa inflacji 3,6%

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu 9,8%

 

Litwa

Liczba mieszkańców 3 mln 460 tys.

Powierzchnia 65 300 km2

PKB na głowę mieszkańca 8 tys. 59 euro

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 28 257 euro

Udział nakładów na edukację w PKB 6,5%

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 0,6%

Stopa inflacji 0,4%

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu 3,2%

 

Łotwa

Liczba mieszkańców 2 mln 329 tys.

Powierzchnia 64 589 km2

PKB na głowę mieszkańca 6 tys. 975 euro

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 16 552 euro

Udział nakładów na edukację w PKB 6,3%

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 0,48%

Stopa inflacji 2%

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu 2,3%

 

Malta

Liczba mieszkańców 396 tys.

Powierzchnia 316 km2

PKB na głowę mieszkańca 11 tys. 900 euro

Produkt Krajowy Brutto (w milionach)

Udział nakładów na edukację w PKB 4,7%

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu brak danych

 

Polska

Liczba mieszkańców 38 mln 609 tys.

Powierzchnia 312 685 km2

PKB na głowę mieszkańca 8 tys. 783 euro

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 339 429 euro

Udział nakładów na edukację w PKB 5,2%

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 0,7%

Stopa inflacji 1,9%

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu 7,7%

 

Słowacja

Liczba mieszkańców 5 mln 378 tys.

Powierzchnia 49 035 km2

PKB na głowę mieszkańca 10 tys. 375 euro

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 56 035 euro

Udział nakładów na edukację w PKB 4,3%

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 0,67%

Stopa inflacji 3,3%

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu brak danych

 

Słowenia

Liczba mieszkańców 1 mln 996 tys.

Powierzchnia 20 273 km2

PKB na głowę mieszkańca 15 tys. 183 euro

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 30 213 euro

Udział nakładów na edukację w PKB

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 1,52%

Stopa inflacji 7,5%

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu 24%

 

Węgry

Liczba mieszkańców 10 mln 155 tys.

Powierzchnia 93 029 km2&

PKB na głowę mieszkańca 11 tys. 227 euro

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 114 638 euro

Udział nakładów na edukację w PKB 4,7%

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 0,8%

Stopa inflacji 5,2%

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu brak danych

 

Państwa kandydujące do Unii Europejskiej

 

Bułgaria

Liczba mieszkańców 7 mln 801 tys.

Powierzchnia 110 911 km2

PKB na głowę mieszkańca 5 tys. 783 euro

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 47 250 euro

Udział nakładów na edukację w PKB 3,8%

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 0,52%

Stopa inflacji 5,8%

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu brak danych

 

Rumunia

Liczba mieszkańców 22 mln 330 tys.

Powierzchnia 238 391 km2

PKB na głowę mieszkańca 5 tys. 265 euro

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 118 124 euro

Udział nakładów na edukację w PKB 3,4%

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 0,37%

Stopa inflacji 22,5%

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu brak danych

 

Turcja

Liczba mieszkańców 67 mln 803 tys.

Powierzchnia 779 452 km2&

PKB na głowę mieszkańca 5 tys. 714 euro

Produkt Krajowy Brutto (w milionach) 385 473 euro

Udział nakładów na badania i rozwój w PKB 0,6%

 

* - Wszystkie liczby pochodzą z danych: Komisji Europejskiej, Eurostat, OECD, The Economist
** - 18 kwietnia 1951 r. państwa założycielskie podpisały Traktat Paryski ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali
*** - Źródło: Komisja Europejska
**** - We wszystkich państwach dane nt. PKB na głowę mieszkańca pochodzą z roku 2000 i liczone są wg parytetu siły nabywczej - źródło: Komisja Europejska
***** - Źródło: Eurostat, Key Data on Education in Europe 2002


opr. JU/PO

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Polska Europa globalizacja ekonomia referendum Litwa Łotwa Słowacja Japonia Czechy Estonia Unia Europejska Węgry USA integracja prezydent Rumunia integracja europejska Słowenia

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W