Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


POMOC OFIAROM SUSZY NA PODLASIUW kwietniu 2000 r. mieszkańcy Podlasia zostali dotknięci klęską suszy. Wyniki ankiet przeprowadzonych na tych terenach wykazały, że w 14 najbardziej dotkniętych suszą powiatach województwa podlaskiego poszkodowanych zostało 91 213 rodzin utrzymujących się z gospodarstwa. Najbardziej poszkodowane zostały tereny utrzymujące się z rolnictwa, ogrodnictwa i tzw. produktów lasu. Pośrednio skutki klęski dotknęły również zatrudnionych w tym sektorze.

Niepokojące są prognozy ostrzegające, że tegoroczne plony mogą być o 70—90 proc. niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym. Raport Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 15 czerwca br. o aktualnej sytuacji w rolnictwie w woj. podlaskim zaznaczał, iż „niezbędnym jest dostarczenie w trybie pilnym tanich pasz treściwych i objętościowych” oraz „przyspieszenie procedur uruchamiających środki na kredyty klęskowe dla rolników”.

Z uwagi na to, że skutki suszy są dotkliwe nie tylko w momencie jej wystąpienia, ale przede wszystkim w okresie zimy i wiosny (do przyszłych zbiorów), uważamy, że pomoc rolnikom Podlasia jest nagląca.

Rolnicy z Podlasia potrzebują dofinansowania zakupów zboża, paszy dla zwierząt, ziarna na siew, nawozów sztucznych i innych artykułów rolniczych, zakupów paliw dla ciągników, zakupów odzieży i żywności. Szczególnej pomocy potrzebuje ok. 13 000 dzieci z poszkodowanych terenów. Ich rodziny nie są w stanie pokryć kosztów całorocznego dożywiania w szkołach, wyprawek szkolnych, a także ciepłej odzieży, obuwia, lekarstw (szczególnie w okresie nasilenia zagrożenia grypą) oraz biletów miesięcznych. Pamiętajmy, że dotyczy to przede wszystkim rolniczych rodzin najuboższych, wielodzietnych, które w obliczu skutków klęski i nadchodzącej zimy mają coraz większe problemy z utrzymaniem się.

Projekt pomocy zakłada dofinansowanie:

— całorocznego dożywiania (dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych),

— zakupów wyprawki dla 10 000 dzieci (skład wyprawki: zeszyty, książki, tornistry, odzież sportowa, odzież dla małych dzieci),

— zakupów ciepłej odzieży i obuwia,

— zakupu biletów miesięcznych,

— leków i pomocy w leczeniu w okresie infekcji.

Projekt zakłada również pomoc osobom starszym i chorym.

Apelujemy do ludzi dobrej woli, którzy zechcieliby wesprzeć potrzebujących rolników na Podlasiu. Liczymy na dobre serce ofiarodawców, których mamy nadzieję pozyskać dzięki współpracy z Państwa redakcją oraz dzięki indywidualnym wpłatom czytelników.

Pieniądze przeznaczone na pomoc ofiarom suszy na Podlasiu można wpłacać na konto: Caritas Polska Skwer S. K. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa PKO BP SA VIII O/Warszawa 90 10201013 122640130.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pomoc Solidarność ziarno klęska żywiołowa Podlasie susza wsparcie rolnicy pasza

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W