Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Bożena Ulewicz

X Wenta Dobroczynna

Olsztyn, 10 stycznia 2008 r.4 lutego 2008 r. odbędzie się X Wenta Dobroczynna Akcji Katolickiej, z której dochód zostanie przekazany na wyposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Niepełnosprawnych w Dobrym Mieście, prowadzone przez dobromiejskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo. Koło działa już od roku 1996, a warsztaty powstały 1 grudnia 2004 roku dając możliwość samorealizacji 30 podopiecznym w wieku od 18 do 50 roku życia. Głównym zadaniem prowadzonej terapii jest przygotowanie niepełnosprawnych do podjęcia pracy na otwartym rynku, a z tym nadal nie jest łatwo. Pomimo kampanii na rzecz zatrudniania niepełnosprawnych pracodawcy niechętnie korzystają z ich możliwości. Najtrudniejsza jest sytuacja osób upośledzonych umysłowo, którzy pomimo wielu manualnych umiejętności rzadko otrzymują szansę zatrudnienia.

Ten stan rzeczy stara się przełamywać Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo. W prowadzonym przez koło w Dobrym Mieście warsztatach działa sześć pracowni, w których podopieczni stowarzyszenia nabywają i rozwijają swoje zainteresowania. Są to pracownie: ceramiczna, gospodarstwa domowego, komputerowa, stolarsko-ślusarska, krawiecko-hafciarska i plastyczna. Ze środków uzyskanych z tegorocznej wenty zarząd stowarzyszenia zamierza rozbudować warsztaty, gdyż zaczyna się już tworzyć kolejka niepełnosprawnej młodzieży, która po ukończeniu Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego-Wychowawczego niewiele ma propozycji dalszego rozwoju.

X Jubileuszową Wentę poprowadzi, jak większość jej edycji Paweł Burczyk. Wystąpią : Czerwony Tulipan, kabaret Czyści jak łza i Tadeusz Woźniak z zespołem. Prace na aukcję ofiarowali m.in.: Tadeusz Piotrowski, Iwona Bolińska-Walendzik, Ewa Plichta — Lubieniecka, Aleksander Wołos, Melania Olędzka, Maria Janek oraz fotograficy: Mieczysław Wieliczko, Andrzej Stachurski i Andrzej Waszczuk. Patronat nad imprezą objęli: Metropolita Warmiński ks. Abp Wojciech Ziemba, Maria Kaczyńska — Małżonka Prezydenta RP i Jacek Protas — Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ofiarowane przez nich okolicznościowe dary też będzie można zakupić na aukcji.

Pragnę poinformować, że z dotychczasowych imprez tego cyklu, udało nam się zebrać przeszło 160 tysięcy złotych, z których fundowane były stypendia, udzielana pomoc rzeczowa i finansowa niezamożnej młodzieży wiejskiej, placówkom pomocy społecznej i ośrodkom szkolno-wychowawczym dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży na Warmii i Mazurach. W ostatnich latach nasi beneficjenci otrzymują wsparcie od 20 do 25 tysięcy złotych. Od życzliwości mieszkańców Warmii i Mazur zależy, jak potrafimy pomóc potrzebującym
z bardzo Dobrego Miasta.

W imieniu Organizatorów
Bożena UlewiczVADEMECUM WENTY DOBROCZYNNEJ

 

Wenta Dobroczynna Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej organizowana jest już od ośmiu lat. Corocznie, dzięki zebranym środkom wspieramy potrzebujących, których tu, na Warmii i Mazurach, nadal nie brakuje. Na początku nasza pomoc nastawiona była na środowiska post PGR-wskie — fundowaliśmy stypendia, udzielaliśmy pomocy rzeczowej uczniom mieszkającym na wsi. Obecnie pomagamy domom pomocy społecznej i ośrodkom szkolno-wychowawczym dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży

Co to jest wenta? — w słowniku wyrazów obcych PWN znajdziemy m.in. następujące wyjaśnienie tego słowa: przestarzałe określenie kiermaszu, z którego dochód przeznaczony jest na cele dobroczynne. W XIX-wiecznej literaturze występują opisy tej pięknej dobroczynnej zabawie, której oddawali się ludzie, zwani wówczas filantropami.

Dlaczego wenta? — bo jest to formuła wypracowana i dobrze zapisana w polskiej tradycji, kojarzona z okresem pozytywizmu, a z pewnością warto kontynuować to co sprawdzone i dobre

Lipowina — 1999 — na pomoc dzieciom i młodzieży wiejskiej; stypendia, pomoc rzeczowa, doposażenie szkolnej stołówki

Mołtajny — 2000 — j.w.

Kruzy — 2001 — Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy poprawa wyposażenia ośrodka

Bisztynek — 2002 — Dom Pomocy Społecznej — zakup windy i doraźna pomoc rzeczowa dla pensjonariuszek domu

Żardeniki — 2003 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy; zakup sprzętu rehabilitacyjnego i terapeutycznego

Nidzica — 2004 - Polskie Stowarzyszenie Osób Upośledzonych Umysłowo, Oddział w Nidzicy na budowę warsztatów terapii zajęciowej w Napiwodzie

Kruzy i Arka — 2005 — doposażenie ośrodków

Mrągowo — 2006 — Dom Pomocy Społecznej na zakup aparatury przyzywowo - alarmowej

Olsztynek — 2007 — Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin; dofinansowanie zakupu busa dla niepełnosprawnych

Dobre Miasto — 2008 - Polskie Stowarzyszenie Osób Upośledzonych Umysłowo, Oddział w Dobrym Mieście, na rozbudowę warsztatów terapii zajęciowej

 

 

 

Udzieliliśmy również wsparcia powodzianom z Górowa Iławieckiego, poszkodowanym podczas zawalenia się hali wystaw w Katowicach, a także indywidualnym potrzebującym. W tym roku chcemy jedną z prac sprzedać, aby pomóc Patrykowi Michalskiemu z Olsztynka, którego dotknęła poważna choroba.

Ta pomoc nie byłaby możliwa gdybyśmy sami nie otrzymywali wsparcia od naszych darczyńców i sponsorów. Od początku wspierają nas Witold Fotek z MMI i Halina Ornatowska z Banku PKO BP Regionalnego Oddziału Detalicznego w Olsztynie, Ryszard Maćkowiak — Olsztyńskie Zakłady Graficzne i bardzo słodka Dobromiejska Jutrzenka.

Swoją wdzięczność chcemy też wyrazić sponsorom o krótszym stażu i tym, którzy wspierali nas sporadycznie: SM Pojezierze, SM Jaroty, SM Jaroty, Dobromiejskiej Fabryce Mebli, PGM Sp. z o.o. z Olsztyna, Regionalnej SKOK z Olsztyna, Państwowej Szkole Muzycznej, PSS Społem, Masterpress, Tymbark z Olsztynka.

 

Ogromnym wsparciem była dla nas zawsze patronat honorowy ks. Abpa Edmunda Piszcza oraz Pani Ludgardy Buzek. Od trzeci lat wspiera nas inna znakomita dama — Pani Maria Kaczyńska

Co byśmy zrobili bez prac artystów, nieżyjących już: Hieronima Skurpskiego, Andrzeja Samulowskiego, Agnieszki Janek- Maślanki

Z podziwu godną determinacją nadal wspierają nas corocznie: Melania Olędzka, Tadeusz Piotrowski, Ewa Plichta-Lubieniecka, Iwona Bolińska-Walendzik, Maria Janek, Jarosław Korzeniewski. Pamiętamy o Małgosi Chomicz, Krzysztofie Janickim, Mirosławie Smerek-Bieleckiej, Wiesławie Wachowskim, Andrzeju Stachurskim, Mieczysławie Wieliczce, Janie Pruskim, Marku Świąteckim. W tym roku do ofiarodawców dołączył Aleksander Wołos.

Chcemy również podkreślić bezinteresowną życzliwość wspaniałych ludzi z „Czerwonego Tulipana” i kabaretu „Czyści jak łza”.

Bardzo cenna była dla nas zawsze pomoc mediów, a szczególnie Radia Olsztyn.

I wreszcie last but not least - maestro Paweł Burczyk. Bez niego nie zebralibyśmy tak poważnych kwot.

Naszą wdzięczność chcemy wyrazić specjalnymi, acz symbolicznymi nagrodami, które będą przypominać o nas i o wencie.

 

Opr. Bożena Ulewicz


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Akcja Katolicka dobroczynność działalność charytatywna upośledzenie umysłowe terapia zajęciowa Dobre Miasto
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W