Święta góra dziękczynienia

O obchodach święta Przemienienia Pańskiego na świętej górze Grabarce

Około 100 tys. wiernych wzięło udział w obchodach święta Spasa Izbawnika (Przemienienia Pańskiego) w najważniejszym polskim sanktuarium prawosławnym na Świętej Górze Grabarce k. Siemiatycz. W tym roku uroczystości miały charakter jubileuszowy. Wierni, pod przewodnictwem abp. Sawy — metropolity Warszawy i całej Polski, w obecności Episkopatu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, biskupów z Portugalii i mnichów z góry Athos, dziękowali Bogu za Wcielenie Jego Syna dwa tysiące lat temu.

Przybywają pielgrzymi

Od wczesnego popołudnia w piątek 18 sierpnia Święta Góra zapełniała się wiernymi przybywającymi z różnych części Polski, głównie z Podlasia, a także z Białorusi i Rosji. Kilka tysięcy osób przyszło w pieszych pielgrzymkach, m.in. z Białegostoku, Sokółki, Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Siemiatycz. Najliczniejszą grupę stanowili pątnicy z Białegostoku (którzy pielgrzymowali pięć dni) i Siemiatycz. Naliczono w niej około 5 tys. osób.

Pielgrzymi, zgodnie z wieloletnią tradycją, przynieśli krzyże z wypisanymi prośbami lub podziękowaniami, ozdobione kolorowymi wstążkami — symbolami ukrytych w sercach intencji, które po poświęceniu ustawiali wokół cerkwi. Następnie udawali się do cudownego źródełka, tryskającego u podnóża Świętej Góry, by zaczerpniętą z niego wodą polać chore miejsca. Niektórzy obmywali się w pobliskim strumieniu, którego wody, zgodnie z dawnym przekazem, także mają cudowną moc. Na brzegach z minuty na minutę robiło się coraz bardziej kolorowo od zostawianych przez pątników zamoczonych w strumieniu chusteczek.

Cudowny dar z góry Athos

Pielgrzymi z Siemiatycz przynieśli na Świętą Górę kopię cudownej ikony Matki Bożej Iwierskiej — jubileuszowy dar mnichów z góry Athos dla Cerkwi w Polsce. W imieniu wszystkich wiernych ikonę powitał abp Sawa. On też pierwszy oddał jej cześć. Ustawiona w ołtarzu polowym, przy którym odprawiano nabożeństwa, towarzyszyła obchodom Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa. Kopia cudownej ikony została przywieziona do Warszawy przez trzech mnichów z góry Athos. Odwiedzając męski klasztor św. Onufrego w Jabłecznej oraz cerkiew Świętych Piotra i Pawła w Siemiatyczach, dotarła na Grabarkę. Na stałe pozostanie tu w żeńskim klasztorze Świętych Marii i Marty.

„Pamiątkę narodzin Chrystusa obchodzimy z Najświętszą Maryją Panną, bo Ona najbardziej ze wszystkich ludzi zasłużyła się w przyjściu Pana na ten świat. W prawosławiu żywe jest przekonanie, że im bardziej wierni kochają Matkę Bożą, tym więcej łask otrzymują od Jej Syna” — powiedział o. Gabriel — polski mnich z góry Athos.

Tej nocy Święta Góra nie śpi

Modlitewne czuwanie na Grabarce trwało przez całą noc. Rozpoczęła je Panichida, czyli nabożeństwo za zmarłych, które pod przewodnictwem biskupa białostocko-gdańskiego Jakuba zostało odprawione na przyklasztornym cmentarzu. Dokładnie o północy chór duchowieństwa zaintonował: „Błogosławiony jest Bóg nasz, dzisiaj i zawsze, i na wieki...”. Rozpoczął się Błagowiestwiennyj Molebień — dziękczynne nabożeństwo za dar wiary, za tysiąc lat obecności Boga na polskiej ziemi i za łaski otrzymane w tym czasie od Niego. Na zakończenie chór uroczyście odśpiewał „Ciebie, Boże, wielbimy”.

Przez całą noc wierni uczestniczyli w odprawianych trzykrotnie Liturgiach, przystępowali do spowiedzi, modlili się i śpiewali. Ustawiane wzdłuż cerkwi, wśród krzyży i trzymane w dłoniach przez modlących się świeczki rozświetlały całe wzgórze. W ciągnącej się przez cały stok Świętej Góry kolejce czekały osoby, które chciały pokłonić się ustawionej na szczycie cudownej ikonie. Prawie wszystkie jubileuszowe nabożeństwa sprawowano właśnie przed ikoną Matki Bożej — Tej, która dzięki swojemu „fiat” połączyła niebo z ziemią. Bo w prawosławiu ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem jest ikoną Wcielenia Jezusa Chrystusa, dlatego dziękczynienie za Wcielenie Syna Bożego odbywa się przed ikoną Jego Matki — wyjaśnił jeden z księży.

* * *

Dwudniowe obchody zakończyła Liturgia odprawiona 19 sierpnia pod przewodnictwem abp. Sawy. Podczas uroczystości Metropolita Warszawy i całej Polski rozdał medale, które z okazji Wielkiego Jubileuszu Episkopat Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego przyznał osobom zasłużonym dla prawosławia.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama