Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Ks. Janusz Jezusek MSF

BUDUJĄC CYWILIZACJĘ MIŁOŚCI

Misterium Męki Pańskiej w Górce KlasztornejŚwiat próbuje się jednoczyć, Europa pragnie stać się jednym wielkim krajem, a jednak wciąż toczą się wojny, giną niewinni ludzie, wielu cierpi głód, nędzę, niesprawiedliwość. Czy człowiek może o własnych siłach wprowadzić ład i porządek na świecie? Czy wystarczy tylko ludzki, czysto materialny wysiłek?

Od roku 1982 działa stowarzyszenie EUROPASSION, które skupia w swoich szeregach ludzi, zjednoczonych więzami duchowymi, odgrywających 53 misteria Męki Pańskiej w całej Europie.

Europassion to nasza cząstka w ludzkim pojednaniu, w budowaniu pokoju na świecie. Ci ludzie, złączeni tą ideą, myślą jak pierwsi chrześcijanie, nie zrażając się problemami, idą i przyłączają nowe gminy, by stanowić mocną jedność Kościoła Chrystusowego.

Od trzech lat odgrywając misterium Męki Pańskiej w Górce Klasztornej mamy w tym swój udział. To tutaj, na terenie Krajny, w odległości 1 km na północny zachód od miasteczka Łobżenica, w powiecie pilskim, w województwie wielkopolskim, znajduje się najstarszy w Polsce ośrodek kultu maryjnego. Mała perełka może zapomniana przez wieki, ale odważnie drążąca swoją tożsamość miejsca świętego przez liczne uzdrowienia, przez cudowną wodę wypływającą ze źródełka już od czasów objawienia, to jest od 1079 r. Miejsce, które od kilku lat gromadzi ludzi oglądających wydarzenia misteryjne (Wielki Post), niepełnosprawnych na „Spotkaniu u Matki”, młodzież szukającą autorytetu, wiary, nadziei i miłości (w pierwszym tygodniu wakacji Festiwal Maria Carmen połączony z Góreckimi Dniami Młodości). Wszystkie te imprezy noszą znamię wydarzeń ogólnopolskich. Ma tu miejsce również wiele innych spotkań regionalnych w ciągu całego roku.

Górka Klasztorna przechodziła różne koleje losu. Czas martyrologii, od samych początków aż po lata wojny, odbił w niej cierpienie, a co za tym idzie, odkupienie przez przelaną krew niewinnych ludzi, pomordowanych w miejscu cudownego Objawienia Matki Bożej. To my zostaliśmy spadkobiercami tej szczególnej miłości Chrystusowej, tu w tym miejscu! Nie doczekało się ono swojej kalwarii rozpoczętej przez bernardynów, nie wybudowano kapliczek, ale cierpiący Chrystus i Jego Bolesna Matka jawią się w żywym przedstawieniu, misterium Życia i Śmierci.

W roku 1984 — Roku Odkupienia — została podjęta próba upamiętnienia tych wszystkich dramatycznych wydarzeń poprzez plenerowe wystawienie Męki Pańskiej. Zrealizowali ją parafianie mieszkający przy tym sanktuarium. Sześćdziesięcioosobowy zespół ludzi podjął się tego zadania nie bez przeszkód i trudności. I tak trwa to po dzień dzisiejszy. Jest to już jakby nasze zadanie, wypływające z tradycji 16 misteryjnych lat w Górce Klasztornej. Pragniemy podnieść ten krzyż pokoju, aby zobaczyła go cała nasza Ojczyzna, a także cała Europa.

Z każdym rokiem zastanawiamy się, co nowego wprowadzić, co ulegnie zmianie, czy zdołamy pokonać wszystkie problemy i trudności związane z kolejnym wystawieniem misterium Męki Pańskiej.

Pragniemy w roku 2000 jeszcze bardziej przeżywać Mękę Chrystusa, robiąc nowe scenografie, stroje oraz udoskonalając sprzęt nagłaśniający. Liczymy również na Waszą pomoc i modlitwę! Zachęcamy do wspólnej żarliwej modlitwy, przeżywania misterium Męki Zbawiciela w każdej odprawianej Drodze Krzyżowej, jak też do tworzenia wspólnoty duchowej misteriów w naszej Ojczyźnie.

Zapraszamy do naszego sanktuarium w Górce Klasztornej na misterium Męki Pańskiej. Kościół górecki jest jedną ze stacji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Idąc za Chrystusem, każdy z nas dotyka ogromu Bożej miłości.

Misterium będzie wystawione 15, 16 i 30 kwietnia (soboty i niedziele). Każdorazowo rozpoczyna się Mszą św. o godzinie 14.00. Kończy się około godziny 17.30.

Wszelkich informacji o misterium Męki Pańskiej udzielają Misjonarze Świętej Rodziny, Górka Klasztorna, 89-310 Łobżenica, tel./fax 0-67 2860848.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: misteria teatr misterium Męka Pańska pasja Górka Klasztorna europassion
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W