Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę

Jan Paweł II
Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę
Wybór: Anna Wojciechowska
ISBN: 978-83-7580-112-5
Rodzina zawsze była w centrum uwagi Jana Pawła II. Jego nauczanie, homilie, przemówienia i encykliki często pośrednio, ale zawsze w pewien sposób dotyczyły rodziny, miłości i małżeństwa. Zdrowa rodzina - to zdrowe społeczeństwo - mawiał, stąd słusznym wydaje się edycja książki, która jeszcze raz ogarnia całość tematyki w uniwersalnych, ale trudnych do realizacji słowach papieża.
Wybrane fragmenty:

Tylko osoba może miłować i tylko osoba może być miłowana

To miłość właśnie sprawia,

że człowiek urzeczywistnia siebie

przez bezinteresowny dar z siebie.

Miłość bowiem jest dawaniem i przyjmowaniem daru.

Nie można jej kupować ani sprzedawać.

Można się nią tylko wzajemnie obdarowywać.

List do rodzin „Gratissimam sane”, nr 11

 

Tylko osoba może miłować

i tylko osoba może być miłowana. (...)

Osoba powinna być miłowana,

bowiem tylko miłość odpowiada temu, kim jest osoba.

W ten sposób tłumaczy się przykazanie miłości,

znane już w Starym Testamencie (por. Pwt 6, 5; Kpł 19, 18),

a przez Chrystusa postawione

w samym centrum ethosu Ewangelii
(por. Mt 22, 36-40; Mk 12, 28-34).

Tak też tłumaczy się ów prymat miłości,

któremu dają wyraz Pawłowe słowa
z Pierwszego Listu do Koryntian:

„z nich zaś największa jest miłość” (13, 13).

List apostolski „Mulieris dignitatem”, nr 29

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Jan Paweł II rodzina małżeństwo płodność cytaty wybór tekstów
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W