Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Henryk Szczepański

EUROPEJSKI SZCZYT NIEWIDOMYCHWe wrześniu w Szczyrku obradował zarząd Europejskiej Unii Niewidomych (European Blind Union). Podobne wyjazdowe konferencje odbywają się co kilka miesięcy w różnych krajach naszego kontynentu.

— Głównym celem działalności EBU jest poprawa jakości życia osób niewidomych — powiedział sir John Wall z Wielkiej Brytanii, który przewodniczył obradom. — Jednakową troską otaczamy dzieci, ludzi w wieku produkcyjnym i emerytalnym. Potrzeby każdej z tych grup są inne, ale mamy nadzieję, że ich zaspokojenie może nastąpić w społeczeństwie informatycznym. Stawiamy na nowe technologie i nowoczesne rozwiązania cywilizacyjne; opowiadamy się za komputeryzacją oraz internetyzacją życia ludzi z dysfunkcjami widzenia. Dzieciom i młodzieży są niezbędne do edukacji, dorosłym do pracy, a ludziom trzeciego wieku dla przyjemności.

Niewidomi w UE

W Unii Europejskiej pracy nie znajduje ponad 75 proc. inwalidów wzroku, a wielu wykonuje zajęcia nie dające satysfakcji lub nisko płatne. Dużą szansą dla niewidomych jest podnoszenie poziomu wykształcenia, wspieranego umiejętnością obsługi odpowiednio zaadaptowanego komputera i posługiwania się Internetem. Pieniądze na zakup niezbędnych, specjalistycznych urządzeń, a także na organizację szkoleń, powinny pochodzić ze środków rządowych. Niewidomi sprawdzają się jako nauczyciele języków obcych, instruktorzy muzyki. Niektóre kraje członkowskie wciąż jeszcze nie mogą w pełni cieszyć się takimi standardami szkolenia i zatrudniania niewidomych, jakie propaguje Unia.

Problemy nie tylko nasze

EBU przygotowuje się do międzynarodowej konferencji poświęconej zatrudnieniu osób z wadami widzenia. To jeden z najbardziej palących problemów XXI wieku. Konferencja odbędzie się we Francji w 2003 r.

Podczas obrad omówiono trudną sytuację finansową Muzeum im. Ludwika Braille'a w Paryżu. Przy tej okazji wymieniono PZN, jako jednego z beneficjentów. Przypomniano również, że w październiku 1993 roku, podczas IV Zgromadzenia Generalnego Europejskiej Unii Niewidomych, podjęto rezolucję w sprawie ustanowienia 15 października Międzynarodowym Świętem Białej Laski.

Niewidomi Europejczycy mieli okazję do zapoznania się z sytuacją PZN, z jego kłopotami, ale także z niektórymi inicjatywami, m.in. z przebudową dawnego budynku szkolnego, adaptowanego na potrzeby powstającego w Szczyrku ośrodka rehabilitacyjno-turystycznego, który będzie specjalizował się w instruktażu narciarskim osób z wadami wzroku.

— W ostatnich latach powiększył się dystans pomiędzy naszym środowiskiem a europejskimi i światowymi strukturami niewidomych — powiedział Jan Kwiecień, sekretarz generalny PZN. — Mam wrażenie, że to spotkanie przyczyniło się do jego zredukowania. Uzmysłowiło nam konieczność unifikowania i wyrównywania polskich standardów życia niewidomych do poziomu europejskiego. PZN powinien funkcjonować jako struktura wyodrębniona i wyspecjalizowana w działaniach na rzecz inwalidów wzroku, niemniej jednak wespół z innymi będzie występował o uchwalenie polskiej Karty Osób Niepełnosprawnych.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: edukacja wykształcenie inwalida niewidomy Braille niepełnosprawni społeczeństwo informatyczne rehabilitacja niewidomi
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W