"Kościoły naszych czasów. Dziedzictwo i perspektywy "

Recenzja książki ks. dr Henryka Nadrowskiego "Kościoły naszych czasów. Dziedzictwo i perspektywy "Prof. arch. J. Tadeusz Gawłowski - Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

"Kościoły naszych czasów. Dziedzictwo i perspektywy " ks. dr Henryk Nadrowski

Książka ks. dr Henryka Nadrowskiego pt.: "Kościoły naszych czasów", ukazuje się jako cenny wkład w dzieło doskonalenia projektowania i realizacji architektury, zgodnie z aktualnymi metodami i uwarunkowaniami w konsekwentnych dążeniach do wysokich jakości architektury, a szczególnie wartości artystycznych.

Współczesna architektura winna powstawać przede wszystkim w oparciu o talent architekta, jego przygotowanie profesjonalne i zaangażowanie emocjonalne, wspierane konstruktywną, skoordynowaną współpracą wszystkich uczestniczących w partnerskim zespole projektowym i procesie realizacyjnym.

Architektura będąca sztuką integrującą różne sztuki i umiejętności w harmonijnie skomponowaną całość, musi mieć zapewnioną pozycję i prawa, stosownie do swych zadań. Głównie honorowanie architektonicznej reżyserii procesu twórczego, jak w reżyserii procesu tworzenia filmów. Dotyczy to przestrzegania profesjonalnych zakresów kompetencyjnych i prawa autorskiego.

Wysoka jakość artystyczna architektury należy do głównych celów architektury sakralnej. Architektura bowiem jest w stanie najpełniej wyrazić sprawy emocjonalne i duchowe, jak również oddziaływać w tych dziedzinach behawioralnie.

Przeszkody w realizacji tych celów to znane ogólnie niedostatki w zakresie współpracy partnerskiej, a szczególnie w zakresie kontaktów między inwestorem a architektem.

Ukazująca się właśnie nowość edytorska ks. dr Henryka Nadrowskiego tworzy podstawy merytoryczne i metodyczne, niezbędnych aktualnie, okazjonalnych i permanentnych partnerskich dyskusji koordynacyjnych. Udostępnia ona również pogłębioną duchowo wiedzę gruntownie udokumentowaną, której brak jest ogólnie odczuwalny.

Książka tworzy więc warunki kreowania przyjaznej, konstruktywnej atmosfery działań doskonalących architekturę kościołów naszych czasów.

opr. MK/PO

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama