Ziarna Królestwa Bożego

Temat: Ziarna Królestwa Bożego

Ludzie doświadczający niesprawiedliwości, upokorzeni i pozbawieni głosu we własnej ojczyźnie marzyli o nadejściu Królestwa Bożego. Oczekiwali Mesjasza, który miał być potomkiem Dawida. Właśnie dynastia dawidowa, jeden, niepodzielony Izrael, władany przez charyzmatycznego króla – choć dalekiego do doskonałości, to jednak potrafiącego utrzymać zjednoczone dwanaście plemion Izraela były marzeniami, które niejednokrotnie wyrażała tęsknota Ludu Wybranego za Królestwem Bożym. Zastanawiano się kiedy ono nadjedzie, w jaki sposób przywróci chwałę narodu i jak rozpoznać Mesjasza, którego postrzegano często na sposób polityczny.
Wiele nauk Pana Jezusa wpisywało się w te pragnienia sprawiedliwości, zwycięstwa Bożego prawa nad prawem Rzymskim, odzyskania własnej tożsamości prze tych, którzy uważali się za dzieci Abrahama. Kazanie na górze wlało przecież nową nadzieję w serca tych, którzy wegetowali na marginesie nie tylko rzymskiego imperium, ale także ludu Izraela. Chleb dawany do sytości, uzdrowienia i wskrzeszenia. Czyż nie był to wymarzony przywódca, mogący stawić czoło nawet najpotężniejszej machinie rzymskiego imperium?
Zbawiciel jednak od samego początku uczył, że Królestwo Boże to rzeczywistość, która rozpościera się w ludzkich sercach. Dawał liczne przykłady i przywoływał barwne metafory, aby uzmysłowić ludziom, że potęga Królestwa Bożego nie będzie polegała ani na sile militarne, ani też na geniusz władcy, lecz na wierze, która wzmocni nadzieję i rozpali miłość w sercach ludzkich.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
My również niejednokrotnie ulegamy złudzeniu, że taki czy inny rząd przyniesie nam niebo na ziemi. Rozliczy skorumpowane elity, pozwoli słabym nabrać siły, a prawych umocni, aby nie ulegli zniechęceniu. Jakkolwiek jest troską współczesnych społeczeństw brać życie jakim jest i przekształcać je według Bożego planu, to jednak widzimy, że coraz częściej, zamiast świat być bliżej Bożego Prawa, odchodzi od niego w sposób radykalny. Zapominamy bowiem, że aby Królestwo Boże objawiło się pośród nas, musi zakwitnąć i zaowocować w naszych sercach.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy pragnę żyć według praw Królestwa Bożego?

« 1 »

reklama

reklama

reklama