reklama

Bratobójstwo

Temat: Bratobójstwo

Zbrodnia Kaina do dziś dnia pozostaje groźnym memento, przypominającym nam, gdzie zmierza świat pozbawiony żywej obecności Boga. Jeszcze kilka wersów wcześniej w Piśmie świętem znajdujemy opis, jak szatan kusi pramatkę Ewę, wmawiając jej, że Bóg pozazdrościł czegoś człowiekowi, że ludzie powinni sięgnąć po zakazany owoc, gdyż tylko wtedy poznają dobro i zło i będą równi Bogu. Niestety, przekroczenie Bożego zakazu doprowadziło w prostej linii nie tylko don utraty pierwotnego stanu szczęścia, ale też do takiej eskalacji zła, która sprawiła, że brat podniósł rękę na brata.
Patrząc na dzisiejszy świat, widzimy, że bratobójstwo stało się powszechnym sposobem rozwiązywania sporów między ludźmi. Od starożytnych dworów i władców, gdzie brat występował przeciwko bratu, aby zagarnąć dla siebie tron i doczesne bogactwa, po toczące się po dziś dzień wojny na lokalną czy masową skalę. Jako dzieci Jednego Ojca w ogóle zapominamy o tym, że zabójstwo, podniesienie ręki na drugiego człowieka jest bratobójstwem. Chcemy czynić świat bardziej ludzkim, domagamy się praw i przywilejów dla grup otwarcie bluźniących Bogu i Jego prawom, a pozwalamy na istną rzeź niewiniątek akceptując i tolerując prawa pozbawiające szans na życie nienarodzone dzieci, starców i chorych stosując eutanazję, czy w ogóle rabując ubogie gospodarczo a bogate w surowce naturalne kraje, które ulegają presji mocarstw.
Znamię Kaina miało chronić go przed samosądem, ale dziś zasadniczym staje się pytanie, co uchroni nas ludzi przed zdaniem sprawy przed Bogiem za tak nieludzki świat, jakim uczyniliśmy go odchodząc od Bożych przykazań?

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Bratobójstwo staje się dla nas jednym z najcięższych grzechów, jaki my ludzie popełniamy także dziś, co gorsza, rozgrzeszając się samemu, wypierając z myśli i rachunków sumienia naszą bezsilność i przyzwolenie na zbrodnie dokonywane w białych rękawiczkach przez wielkich tego świata. Pomijamy milczeniem los naszych braci i sióstr wykluczonych i prześladowanych, którzy co dnia niczym Abel składają Bogu ofiarę ze swego uczciwego życia, pozostając na marginesie głównego nurtu toczącego się dokoła nas życia.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy nie przykładam ręki moim milczeniem do zbrodni bratobójstwa we współczesnym świecie?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao