Idźcie i głoście światu Ewangelię

Temat: Idźcie i głoście światu Ewangelię

Dzisiejsze święto stawia nam przed oczy niezwykłą postać nawróconego faryzeusza. Szaweł z Tarsu był wyjątkowo gorliwym obrońcą judaizmu. Chrześcijaństwo było dla niego nie tyle wrogiem, co wyzwaniem. Jego zaangażowanie w zwalczanie wiary, że Jezus z Nazaretu jest obiecanym Mesjaszem zostało aż nazbyt wyraźnie ukazane na kartach Pisma Świętego. Jednak Jezus miał inne plany względem tego człowieka. Objawiając mu się na drodze do Damaszku nie złamał jego woli ani przekonań. Stanął jednak z nim oko w oko i zadał to najważniejsze z pytań, jakie usłyszał kiedykolwiek Szaweł. „Dlaczego mnie prześladujesz?” Choć Szaweł jeszcze dopytywał Pana, choć chciał usłyszeć osobiście, kim jest Ten, Którego teraz słyszy, ostateczny efekt tego niezwykłego spotkania zaważył na losach pierwszej wspólnoty wierzących bardziej, niż ktokolwiek wówczas mógł przypuszczać.
Nie tylko uczniowie, których jechał aresztować i stracić nie ucierpieli na skutek jego postępowania, ale od tej pory Szaweł – Paweł z Tarsu stał się narzędziem wybranym w głoszeniu Ewangelii. Propagowaniu tej idei, której tak bardzo się sprzeciwiał. Jego gorliwość nie była wcale mniejsza niż za czasów, kiedy służył dokładnie przeciwnej sprawie z jednym tylko wyjątkiem. Od tej pory metodą jego działalności nie było aresztowanie i tracenie przeciwników, ale głoszenie Dobrej Nowiny, przekonywanie swoich współbraci, że czas się wypełnił i Bóg posłał swojego Syna, aby świat zbawić.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Kiedy dziś także wielu ludzi Kościoła zastanawia się, czy głosić Ewangelię, czy też nie uznać, że wystarczy pokojowy dialog między religiami warto stawiać przed oczy postać Apostoła Narodów. On został właśnie powołany po to, aby światu głosić Ewangelię. My też zostaliśmy na mocy sakramentów chrztu i bierzmowania powołani, aby być świadkami i głosicielami Słowa. Jezus każdego z nas posyła, aby Dobra Nowina docierała do serc wszystkich ludzi.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy swoim życiem głoszę Ewangelię?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao