PGE mecenasem Muzeum Narodowego w Warszawie

PGE Polska Grupa Energetyczna objęła mecenatem Muzeum Narodowe w Warszawie, w tym wszystkie jego oddziały. W ramach współpracy PGE będzie patronować wystawom, projektom specjalnym i działaniom edukacyjnym.

„PGE od blisko dwóch lat współpracuje z Muzeum Narodowym w Warszawie, początkowo obejmując mecenatem Galerię Sztuki XIX wieku, a w 2022 roku zostając Patronem Roku Jubileuszowego Muzeum. Teraz zwiększamy nasze wsparcie dla jednej z najważniejszych instytucji kulturalnych w Polsce i obejmujemy mecenatem całe Muzeum Narodowe w Warszawie, w tym wszystkie wystawy i projekty specjalne” - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

„PGE nie tylko wspiera instytucje kulturalne, ale poprzez swoje działania aktywnie zachęca do korzystania z dóbr kultury. W tym celu w 2022 roku zrealizowaliśmy kampanię „Zapraszamy wszystkich do bywania”, a także konkurs „Spotkania ze sztuką”. W jego ramach zorganizowaliśmy wycieczki do Muzeów Narodowych w Warszawie, Krakowie i Lublinie, w których wzięło udział blisko 2000 uczniów i nauczycieli z małych miejscowości z całej Polski. Jestem przekonany, że najbliższe trzy lata dzięki naszej konsekwentnej i ścisłej współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie przybliżymy polską kulturę jeszcze większej liczbie osób”  - dodał Wojciech Dąbrowski.

Współpraca PGE i Muzeum Narodowego w Warszawie obejmie wszystkie wystawy stałe, czasowe i projekty specjalne prowadzone w Gmachu Główny Muzeum Narodowego w Warszawie, ale również we wszystkich Oddziałach MNW: Muzeum Rzeźby w Królikarni, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Muzeum w Nieborowie i Arkadii oraz Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim. PGE angażować się będzie również w organizację kolejnych wydarzeń artystycznych oraz projektów edukacyjnych, w tym skierowanych do najmłodszych odbiorców.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest mecenasem 20 instytucji kultury w całej Polsce, w tym Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Narodowego w Lublinie oraz 16 filharmonii i instytucji muzycznych. Aktywnie wspiera kulturę, nie tylko poprzez mecenat wydarzeń i instytucji kulturalnych, ale przede wszystkim zachęcając wszystkich do kontaktu ze sztuką i obcowania z kulturą. Dzięki współpracy z instytucjami możliwa jest realizacja działań edukacyjnych, służących popularyzacji i promocji kultury, jak również rozwijających umiejętności plastyczne i wrażliwość na sztukę.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama