KGHM z pozwoleniami na budowę własnych instalacji

KGHM otrzymał od starosty głogowskiego trzy pozwolenia na budowę zespołu projektów farm fotowoltaicznych o łącznej zainstalowanej mocy 7,5 MW. Inwestycja jest planowana do realizacji na terenie oddziału miedziowej spółki – Huty Miedzi Głogów.

W skład inwestycji wchodzą trzy projekty farm fotowoltaicznych, tj. PV HM Głogów I, PV HM Głogów II oraz PV HM Głogów III, zlokalizowane na terenach przemysłowych Huty Miedzi Głogów. Powstaną w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji odbiorczych, w tym istniejących stacji transformatorowych SN, do których planowane jest przyłączenie nowych projektów.

„Inwestycje w farmy fotowoltaiczne stają się strategicznym elementem planów rozwojowych KGHM. Współczesny świat wymaga od nas, liderów przemysłu, nie tylko efektywnej produkcji, ale również odpowiedzialności ekologicznej. Wiemy doskonale, że miedź jest kluczowym surowcem dla transformacji energetycznej świata. Wprowadzając farmy fotowoltaiczne w naszą strukturę aktywów wytwórczych, dywersyfikujemy sposób wytwarzania energii elektrycznej w KGHM, redukujemy koszty i zabezpieczamy się przed niestabilnościami rynkowymi w sektorze energetycznym. Inwestujemy w projekty korzystne dziś, jak i w długoterminowej perspektywie” – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

„Umiejscowienie nowych farm fotowoltaicznych bezpośrednio na terenie oddziału KGHM jest doskonałym przykładem realizacji inwestycji OZE z wykorzystaniem ogromnego potencjału nieruchomości, należących do miedziowej spółki. Taka formuła realizacyjna projektów OZE zapewnia dodatkowe korzyści ekonomiczne, związane z docelowym trybem funkcjonowania źródeł wytwórczych OZE, planowanych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej KGHM. Mówię tu o pracy w trybie autoprodukcji. Wyprodukowana energia elektryczna w omawianych instalacjach PV zostanie w całości skonsumowana przez KGHM” – dodał Mateusz Wodejko, wiceprezes zarządu KGHM do spraw finansowych.

Zespół projektów farm fotowoltaicznych w Głogowie jest rozwijany pod nadzorem Departamentu OZE KGHM, w ścisłej współpracy z oddziałem – Huta Miedzi Głogów.

W procesie przygotowania inwestycyjnego pozostają kolejne projekty OZE, planowane do realizacji na nieruchomościach należących do KGHM Polska Miedź S.A. Łączna planowana moc zainstalowana portfolio projektów w chwili obecnej wynosi ponad 200 MW.

Cel strategiczny KGHM związany z transformacją energetyczną w perspektywie 2030 roku zakłada pokrycie co najmniej 50% zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł własnych, w tym Odnawialnych Źródeł Energii. Miedziowy gigant systematycznie podejmuje działania związane z osiągnięciem tych celów, poprzez na m.in. pozyskiwanie projektów OZE z rynku (w ramach aktywności M&A) oraz dzięki przygotowaniu i planowanej budowie własnych instalacji OZE.

Dzięki własnym źródłom energii elektrycznej, KGHM był w stanie w tym roku pokryć blisko 17 proc. ogólnego zapotrzebowania na energię elektryczną w spółce. We wrześniu 2023 roku KGHM nabył portfel ośmiu instalacji fotowoltaicznych, których łączna moc wynosi blisko 50 MW. Zakupione przez miedziową spółkę farmy zlokalizowane są w województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim i wielkopolskim. Zakupione instalacje zapewnią około 2 proc. pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w KGHM.

 
« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama