Człowiek nie może żyć bez kultury

Dr. Michał Łuczewski, socjolog, zastępca dyr. Centrum Myśli Jana Pawła II.

Z dr. Michałem Łuczewskim rozmawiamy o kulturze. Czym w istocie ona jest? I dlaczego człowiek nie może bez niej żyć?

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Człowiek nie może żyć bez kultury
Człowiek nie może żyć bez kultury

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama