Numer 10 miesięcznika «L'Osservatore Romano» po polsku w 2016 r.

W najnowszym numerze L'Osservatore Romano oprócz dokumentów papieskich znajdziemy m.in. przedmowę Papieża Franciszka do książki wydanej z okazji 25. rocznicy wyboru Bartłomieja I na patriarchę Konstantynopola oraz refleksję Benedykta XVI zawartą w tej publikacji. Możemy także zapoznać się z tekstami z papieskich podróży do Asyżu, Gruzji i Azerbejdżanu. Dodatek "kobiety kościół świat" poświęcony jest tematowi gwałtu jako narzędzia wojny.

«Nas, braci w wierze i nadziei, która nie zawodzi, łączy głębokie pragnienie, aby chrześcijanie Wschodu i Zachodu mogli czuć się częścią jednego i jedynego Kościoła. Obydwaj jesteśmy świadomi, że głosy naszych braci i sióstr, przeżywających obecnie momenty skrajnego niepokoju, zobowiązują nas do szybszego postępowania drogą pojednania i jedności» - napisał Papież Franciszek w przedmowie do książki wydanej z okazji 25. rocznicy wyboru Bartłomieja I na patriarchę Konstantynopola.  Nosi ona tytuł  «Bartholomew Apostle and Visionary», jej autorem jest dziennikarz George Stephanopoulos, a ukazała się w Stanach Zjednoczonych. Zawiera również wspomnienie Papieża seniora, a także teksty m.in. rabina Davida Rosena, abpa Rowana Williamsa, Joe Bidena i Ala Gore'a. W najnowszym numerze opublikowano przedmowę Franciszka i refleksję Benedykta XVI, a także teksty z papieskich  podróży do Asyżu, Gruzji i Azerbejdżanu, o silnym zabarwieniu ekumenicznym.

 W tym miesiącu dodatek «kobiety kościół świat» poświęcony jest tematowi  gwałtu jako narzędzia wojny. Otwiera go wywiad z baronową Joyce Anelay, sekretarzem stanu ds. Commonwealthu i ONZ w brytyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zatytułowany «Niebezpieczniej jest być kobietą niż żołnierzem», natomiast w cyklu poświęconym kobietom w Starym Testamencie zaprezentowana jest postać Estery.

« 1 »

reklama

reklama

reklama