Niemieccy biskupi: tylko dzięki rodzinom nasz kraj ma przyszłość

„Rodziny gwarantują istnienie naszego społeczeństwa. Tylko dzięki rodzinom nasz kraj będzie miał przyszłość” – czytamy w dokumencie, który wydały diecezje Nadrenii Północnej-Westfalii.

14 maja odbędą się wybory do parlamentu tego landu - największego pod względem liczby ludności kraju związkowego w Niemczech- dlatego Kościół przypomina wszystkim kandydującym partiom o konieczności prowadzenia solidniejszej polityki prorodzinnej.

Pod 18-stronicowym dokumentem podpisały się różne organizacje kościelne z archidiecezji Kolonia i Paderborn oraz diecezji Akwizgran, Essen i Münster. Czytamy w nim, że Kościół w „małżeństwie mężczyzny i kobiety widzi dobry fundament udanego życia rodzinnego”, a rozwody obciążają nie tylko bezpośrednio zaangażowanych, ale całe społeczeństwo.

W dokumencie zauważa się, że co piąte dziecko w Nadrenii Północnej-Westfalii pochodzi z rodziny zaciągającej świadczenia socjalne. Tu instytucje kościelne apelują o lepszy program wspierający najuboższych.

Ulepszenia wymaga też opieka przedszkolna, a ponadto potrzebna jest reforma szkolnictwa. Kościół zwraca uwagę na przepełnione klasy i brak personelu. Do ważnych filarów polityki prorodzinnej dokument zalicza także budownictwo mieszkaniowe, które w Nadrenii Północnej-Westfalii wymaga lepszego programu i zwiększenia środków. Szczególną troską Kościół otacza rodziny wielodzietne i osoby wychowujące dzieci samotnie.

Dokument pięciu niemieckich diecezji wyraźnie apeluje do polityków o lepszą politykę prorodzinną. Może on być inspiracją do podobnego apelu na szczeblu federalnym krótko przed wrześniowymi wyborami do Bundestagu.

T. Kycia, Berlin/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama