Abp Górzyński: posługa Papieża przejawem działania Ducha Świętego w Kościele

– Piotrowa posługa jest pierwszym przejawem obecności i działania Ducha Świętego w Kościele – mówił abp Józef Górzyński w homilii wygłoszonej w Bazylice św. Krzyża w Warszawie

Homilia wygłoszona została podczas Mszy św. z okazji 4. rocznicy wyboru Ojca Świętego Franciszka na Stolicę Piotrową, 13 marca. Eucharystię pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio koncelebrowali biskupi zgromadzeni na 375. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.

Metropolita Warmiński w homilii z okazji przypadającego 13 marca Dnia Papieskiego obchodzonego w związku z rocznicą wyboru Papieża Franciszka wyjaśniał, że naturę Kościoła przyjmujemy wiarą z objawienia, „a nie określamy jej na miarę naszych potrzeb i oczekiwań”. Powtarzał nauczanie soborowe o tym, że „w rękach Chrystusa Kościół jest narzędziem Odkupienia wszystkich” (KK 1). – Jest to zatem nasza droga zbawienia – mówił. Dodawał, że aby pójść nią, trzeba ją poznać, a można to uczynić dzięki mocy Ducha Świętego.

„W świecie zamkniętym na Ducha Świętego neguje się prawdę objawioną i nawet do owczarni Chrystusowej wkrada się i upowszechnia wśród wiernych pragnienie autonomicznego określania prawd wiary i autorskiego wytyczania dróg zbawienia” – zauważał. Z drugiej strony, jak mówił, zamknięcie na Ducha Świętego może zaowocować lękiem przed światem i dynamizmem jego przemian.

Abp Górzyński zachęcał w homilii do otwarcia na Ducha Świętego. Powtarzał, że jednym z najbardziej czytelnych przejawów Jego obecności w Kościele jest właśnie posługa Piotrowa, stąd nie jest przypadkiem, że właśnie w reakcji na tę posługę najbardziej objawiają się postawy zamknięcia na Ducha Świętego.

Mówiąc o trudnościach w rozpoznawaniu dróg Bożych, podkreślał, że jest to trudność właściwa i pożądana, ponieważ na drodze pokonywania tych trudności odczuwamy potrzebę światła Bożego i otwieramy się na nie.

Gotowość do słuchania Ducha Świętego i do podejmowania Jego woli to duchowa sprawność, którą aby mieć, trzeba wyćwiczyć – mówił dalej hierarcha. Zachęcał też do stawiania sobie pytania o to, co Pan Bóg chce powiedzieć przez różne wydarzenia naszego życia.

Abp Górzyński przypomniał, że wypracowywany właśnie nowy program duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce, będzie poświęcony refleksji nad odczytywaniem obecności i działania Ducha Świętego w praktyce naszej wiary. Jak wskazał, będzie to dobra okazja do uświadamiania sobie i wiernym konieczności ćwiczenia zdolności odczytywania obecności Ducha Świętego w nas samych, w Kościele i w świecie.

Na zakończenie homilii Metropolita Warmiński życzył Ojcu Świętego Franciszkowi, „aby prowadzony światłem i mocą Ducha Świętego, znalazł w Kościele i w świecie zrozumienie  i posłuszeństwo”.

Pełny tekst homilii na stronie episkopat.pl

***

Dziś o godz. 9.00 rozpoczyna się drugi dzień spotkania a zakończy się około godz. 16.00. Po zakończeniu obrad planowana jest konferencja prasowa (około godz. 16.00 w sali nr 15). Zostanie też wydany komunikat.

BP KEP

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama