Gniezno: sympozjum na 600-lecie prymasostwa w Polsce

W Gnieźnie odbyło się sympozjum historyczne nt. dziejów i znaczenia godności Prymasa Polski. Wydarzenie rozpoczął swoim wystąpieniem Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Sympozjum na 600-lecie prymasostwa w Polsce odbyło się Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie.

Prymas Polski Abp Wojciech Polak, który objął wydarzenie honorowym patronatem, w swoim wystąpieniu do uczestników sympozjum powiedział m.in:

"23 kwietnia 2017 roku, w doroczną uroczystość świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski pragniemy rozpocząć obchody 600-lecia prymasostwa w Polsce. Nawiązujemy w ten sposób, nieco symbolicznie, do roku 1417 i odbywającego się wówczas Soboru w Konstancji. 

Nie rozstrzygając przy tym historycznej kwestii samej genezy prymasostwa, pragniemy jedynie, rozpoczynając w tym właśnie roku w uroczystość świętego Wojciecha obchody 600-lecia, nawiązać do Historii Polski z 1417 roku Jana Długosza, w której m.in. czytamy, że arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba (…) uzyskał na mocy uroczystego przywileju oraz dekretu soboru w Konstancji publiczne ogłoszenie, że jest prymasem Kościoła polskiego. Od tej pory on sam i każdy jego następca w Kościele gnieźnieńskim podpisuje się jako arcybiskup i prymas."

Abp Polak dodał również: "(...) Pragniemy, by ten uroczysty rok obchodów trwał od 23 kwietnia 2017 roku do 29 kwietnia 2018 roku, to znaczy, aby był symbolicznie rozpięty pomiędzy uroczystościami wojciechowymi roku 2017 i 2018, godząc nieco również stanowiska tych, którzy bardziej są skłonni łączyć nadanie prymasowskiego tytułu właśnie z rokiem 1418, uważanym przez nich za datę kanonicznego potwierdzenia prymasostwa."

Pełny tekst wystąpienia abp Wojciecha Polaka znajduje się na stronie: episkopat.pl

BP KEP/episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama