Bp Jan Kopiec: Bądźcie przydatnymi naczyniami Chrystusa

W Bazylice Mniejszej – Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach, siedmiu kleryków diecezji gliwickiej przyjęło dziś święcenia diakonatu z rąk Biskupa Ordynariusza Jana Kopca.

Mszę świętą pod przewodnictwem biskupa gliwickiego koncelebrowali m.in. moderatorzy seminaryjni na czele z wicerektorem ks. Grzegorzem Ciułą, proboszczowie parafii z których pochodzą nowo wyświęceni diakoni oraz inni księża z diecezji gliwickiej i opolskiej.

Święcenia diakonatu przyjęli dziś z rąk biskupa gliwickiego Jana Kopca studenci piątego roku Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu:

Wojciech Dombek z par. św. Antoniego w Tworogu,

Tobiasz Dyląg z par. św. Józefa w Krupskim Młynie,

Ireneusz Gierczycki z par. św. Anny w Gliwicach-Łabędach,

Kamil Hadaś z par. Narodzenia NMP w Gliwicach-Bojkowie,

Przemysław Kielich z par. św. Anny w Gliwicach-Łabędach,

Klaudiusz Mann z par. Wszystkich Świętych w Sierotach,

Amadeusz Pełka z par. Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach.

W słowie skierowanym do nowo wyświęconych diakonów, Bp Jan Kopiec nawiązując do początków Kościoła wskazał, iż już od samego początku, od dramatycznej chwili kiedy bliskie było widmo rozłamu, gdy apostołowie w swej mądrości i za łaską Ducha Świętego powołali świętych współpracowników, ciągle w Kościele ciągle dokonuje się to samo. Podkreślił jak bardzo ważne jest uświadomienie sobie ile jest pracy do wykonania, ile jest obszarów wymagających zaangażowania, przypominając jednocześnie że historia Kościoła jest historią Bożej łaski, Bożej nauki, Dobrej Nowiny, ale jest też jednocześnie historią ludzkich słabości i ludzkich niewierności. Mimo to - jak powiedział - "jednak ciągle jesteśmy na tej dobrej drodze i dzisiejsza piękna uroczystość przenosi nad do trwałego charyzmatu, który w Kościele się ujawnia".

Nawiązując do dzisiejszej liturgii święceń, Bp Kopiec wyraził nadzieję na pomnażanie daru wielkiej otwartości i wielkiego zaangażowania, przestrzegając jednocześnie przed zachowaniami nacechowanymi pychą i egoizmem. "To jest dziś nam potrzebne, aby sobie uświadomić, że wszystko jest i tak łaską - od powołania do wytrwania i do przynoszenia dobrych owoców." Bp Kopiec przyznał, iż codzienne doświadczenia bywają trudniejsze i nie zawsze towarzyszy człowiekowi poczucie takiego radosnego uniesienia, jednak ważne jest, że "nie wyczerpie się miłość i ufność, że jednak się uda, że mimo wszystko będziemy przydatnymi naczyniami Chrystusa, że będziemy przydatni do budowania nowego świata razem z Chrystusem."

Biskup Ordynariusz podkreślił również, iż w atmosferze podsumowywania jubileuszu 25-lecia diecezji gliwickiej, wspólnota ta staje przed Chrystusem i chce uświadomić sobie swoje apostolskie korzenia i apostolskie zadania - mimo wszystkich swych ograniczeń i słabości.

Kończąc swoje słowa, Bp Kopiec wskazał na konieczność wyrażenia wdzięczności wobec tych wszystkich, którzy przyczynili się do uformowania nowo wyświęconych diakonów - a zatem tych którzy dziś "stają przed Kościołem, w Kościele i dla Kościoła, dla Jezusa Chrystysa." Najistotniejsze jednak, jak podkreślił,  pozostaje "pokorne pragnienie by spełnić wszystkie oczekiwania Kościoła". Wyrażając nadzieję na to, by Kościół "mógł rozszerzyć swoje wielkie wspaniałe zadania przed wszystkim którzy tego od Kościoła potrzebują i spodziewają się", Bp Kopiec życzył diakonom aby "w Kościele Świętym widzieli swoje miejsce, by Kościołowi Świętemu chcieli służyć".

Diakonat to pierwszy stopień święceń kapłańskich. Jest to tzw. stopień służby, gdyż zadaniem diakonów jest udzielanie pomocy i służenie kapłanom – prezbiterom i biskupom. Klerycy, którzy go przyjmą, zobowiążą się m. in. do celibatu, codziennego odmawiania brewiarza oraz czci i posłuszeństwa swojemu biskupowi ordynariuszowi.

Warto przypomnieć, że znakiem rozpoznawczym diakonów są: dalmatyka oraz stuła przewieszona przez lewe ramię. Do zadań diakonów w Kościele należą: asystowanie biskupowi i prezbiterom w czasie funkcji liturgicznych, udzielanie chrztu, rozdawanie Komunii świętej, czytanie Ewangelii, przewodniczenie nabożeństwom (ale nie Eucharystii), sprawowanie sakramentaliów, asystowanie i błogosławienie małżeństw na podstawie delegacji biskupa lub proboszcza, prowadzenie pogrzebu, zajmowanie się dziełami miłosierdzia i administracją oraz akcją społecznej pomocy.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao