Abp Gądecki: człowiek bez Boga ginie

Ojciec Święty przyjął na audiencji członków Prezydium Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), którzy w tych dniach obradowali w Rzymie. W spotkaniu brał udział abp Stanisław Gądecki, wiceprzewodniczący Rady.

W czasie rozmów skupiono się na trzech tematach: młodzież, problemy społeczne, sekularyzacja kultury. Członkowie prezydium poruszyli także kwestie tożsamości naszego kontynentu.

„Mówiliśmy także o naszej tożsamości, o odniesieniu się do Europy. Naszym punktem wyjścia nie jest krytyka Europy albo osądzanie od czci i wiary, ale miłość do naszego kontynentu. Zdajemy sobie sprawę, że Europa to rzeczywistość niezwykle bogata, od maleńkich krajów do dużych, od bogatych do biednych. W ramach tego projeku Europa podejmujemy także myśl Benedykta: na tyle, na ile uda się nawrócić Europę, na tyle nawrócą się także inne kontynenty. A to oznacza, że trzeba projekt ewangelizacyjny wziąć na serio, a widząc, że sekularyzacja pozbawia Europę duszy, czego dowodem są chociażby tak liczne samobójstwa pośród młodych ludzi i wszystkie kryzysowe sytuacje, które odbierają im nadzieję, trzeba pokazywać, że stworzenie bez Stwórcy niszczeje, ginie. Dlatego trzeba przypominać, iż człowiek  z Bogiem jest bogatszy, niż człowiek bez Boga, człowiek z Bogiem ma rodzinę, a bez Boga jest sierotą. To są te tematy, które nam przyświecają” – mówił abp Stanisław Gądecki, wiceprzewodniczący Rady.

pp/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama