Watykan o ograniczaniu ryzyka katastrof

W Meksyku odbywa się objęta patronatem ONZ Światowa Platforma na rzecz Ograniczania Ryzyka Katastrof. Kard. Parolin w swoim przesłaniu zwrócił uwagę na potrzebę zwiększenia dostępności najuboższych społeczeństw do metod ograniczenia ryzyka katastrof.

Istnieje dziś wiele sposobów zapobiegania klęskom żywiołowym i ograniczania powodowanych przez nie szkód. Trzeba znaleźć sposób, by mogły z nich korzystać społeczeństwa najuboższe, które są głównymi ofiarami kataklizmów. - napisał kardynał Pietro Parolin.

Watykański sekretarz stanu zauważa, że w 2015 r. zawarto trzy ważne dla przyszłości świata porozumienia: Program Ramowy z Sendai o ograniczeniu ryzyka katastrof; Agendę Zrównoważonego Rozwoju 2030 oraz Porozumienie Klimatyczne w Paryżu. Natomiast rok obecny ma decydujące znaczenie, gdy chodzi o określenie sposobu wprowadzania w życie tych porozumień – podkreśla kard. Parolin.

Odnosząc się konkretnie do tematu obrad Światowej Platformy w Cancun zwraca on w pierwszym rzędzie uwagę na pracę na polu edukacji, uświadamiania ludziom zagrożeń i możliwych sposobów przeciwdziałania. Potrzebna jest swoista kultura ograniczania ryzyka oraz wprowadzenie mechanizmów wczesnego ostrzegania, które mają decydujący wpływ na ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych i szkód materialnych. Watykański sekretarz stanu zastrzegł przy tym, że niezbędne jest pełne poszanowanie dla społeczności lokalnych. Wspomniał też o potrzebie usuwania konsekwencji katastrof. Należą do nich nie tylko zniszczenia materialne, ale również zranienia wewnętrzne.

kb/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama