ONZ: przedstawiciel Watykanu o migracji

O migrantach jako ofiarach różnych sytuacji społecznych i prawnych mówił obserwator Stolicy Apostolskiej przy agendach Narodów Zjednoczonych w Genewie.

Abp Ivan Jurkovič dwukrotnie (18 i 19 lipca) zabierał głos w sprawie migracji na forum Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji.

Watykański dyplomata mówił najpierw o kwestiach związanych z pojęciami dotyczącymi sytuacji nadużyć wobec migrantów i ich bezbronności wobec nich. Zaznaczył, że Kościół zawsze opowiada się za całościowym i centralnym traktowaniem osoby ludzkiej, której należy bronić przed zagrożeniami ze strony konkretnych zewnętrznych czynników i postaw. Szkodzi temu wpisywanie do dokumentów międzynarodowych, jako czynnika podatności na nadużycia, preferencji seksualnych, a nie dyskryminujących zachowań.

Zdaniem abp. Jurkoviča również samo pojęcie podatności czy bycia ofiarą (vulnerability) w odniesieniu do migrantów należałoby rozszerzyć o czynniki będące przyczyną migracji, jak niesprawiedliwość, problemy zatrudnienia, rasizm, prześladowania czy zmiany klimatyczne.

W drugim wystąpieniu watykański obserwator przy ONZ zajął się kwestią integracji migrantów. Również tutaj abp Jurkovič upomniał się o „ludzkie oblicze” procesu globalizacji wskazując, że zjawiska migracji nie należy redukować do wymiaru ekonomicznego. Przybysze są bowiem ludźmi z konkretną tożsamością, historią i kulturą, które należy uszanować, a z drugiej strony oni sami powinni dokonywać wysiłku integracji w nowym społeczeństwie. „Nie może być udanej i zrównoważonej polityki migracyjnej bez jednoczesnej wszechstronnej strategii integracyjnej, skupionej na osobie ludzkiej jako podmiocie w pierwszym rzędzie odpowiedzialnym za rozwój” – stwierdził watykański obserwator na forum Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji.

tc/ rv


Zdjęcie: United Nations Allée des Nations autor: eGuide Travel - Flickr: United Nations, licencja: CC BY 2.0

« 1 »

reklama

reklama

reklama