Bp Libera: wiara rodzi świadectwo

Idźmy drogą wiary i dawajmy świadectwo, że wierzymy w Jezusa i w Niepokalane Poczęcie Jego Matki - mówił bp Piotr Libera 15 grudnia wieczorem w sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu w diecezji płockiej.

Bp Libera przewodniczył Mszy św. na zakończenie oktawy ku czci Patronki sanktuarium, z licznym udziałem wiernych i duchowieństwa.

W homilii bp Piotr Libera podkreślił, że w prawdę o Niepokalanym Poczęciu Maryi wszyscy katolicy powinni wytrwale i bez wahania wierzyć. Jest to wiara w to, że Bóg zachował Maryję od zmazy grzechu pierworodnego, aby mogła zostać Matką Jego Syna. 

Stwierdził, że napełnieni tą wiarą wierni przychodzą do przasnyskiej świątyni ojców pasjonistów, aby siebie samych, bliskich i całe życie zawierzać opiece Niepokalanej. W ten sposób wpisują się w długi łańcuch czcicieli Matki Najświętszej, którzy przed nimi wyznawali swoją wiarę i oddawali cześć Bogu poprzez „Służebnicę Pańską, której się stało według Bożego słowa”.

Hierarcha przypomniał też świętych i błogosławionych, którzy są związani z ziemią przasnyską: św. Stanisława Kostkę z Rostkowa, którego 450. rocznicę narodzin dla nieba czcić będzie diecezja w 2018 roku, bł. Marię Teresę od Dzieciątka Jezus (Mieczysławy Kowalskiej), klaryskę kapucynkę z przasnyskiego zakonu, zamordowaną w niemieckim obozie zagłady w Działdowie oraz pasjonistę sługę Bożego o. Bernarda (Zygmunta) Kryszkiewicza, który zmarł na tyfus po zakończeniu II wojny światowej.

„Ich postawa, to dla nas - współczesnych czcicieli Niepokalanej Przewodniczki, Matki Bożej Przasnyskiej, nie tylko powód do dumy czy element naszej historii. To przede wszystkim zadanie, byśmy szli drogą wiary i dawali świadectwo wobec całego świata: że wierzymy w Jezusa i w Niepokalane Poczęcie Jego Matki. Wierzymy, że jest lepszy świat, w którym Oni na nas czekają. I wierzymy, że warto do tego świata iść” – zaakcentował kaznodzieja.

Podczas Mszy św. modlono się także nieszporami, natomiast po niej odbyła się procesja eucharystyczna. 

W uroczystości ku czci Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Przasnyszu licznie wzięli udział parafianie i mieszkańcy Przasnysza, ojcowie pasjoniści i siostry zakonne. Po niej bp Libera spotkał się z siostrami klaryskami kapucynkami oraz wziął udział w spotkaniu opłatkowym z duchowieństwem z dekanatu przasnyskiego i parafii ościennych. 

Gospodarzem spotkania był. o. Wiesław Wiśniewski CP, przeor klasztoru i proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Przasnyszu. 

W sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu, którym opiekują się ojcowie pasjoniści, od ponad 400 lat czci się Matkę Bożą, są tam też uroczyście odprawiane nieszpory w oktawie uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Słynący łaskami obraz Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w 1605 r. ufundował Paweł Kostka, rodzony brat św. Stanisława Kostki. Jest on kopią obrazu Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego) - obrazu z rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej. W 1977 r. przasnyski obraz koronował ówczesny biskup płocki Bogdan Sikorski. 

eg / Przasnysz

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama