Papież na kazaniu adwentowym o. Cantalamessy

Ojciec Święty ponownie spotkał się z pracownikami Kurii Rzymskiej. Tym razem w kaplicy Redemptoris Mater, gdzie wysłuchał drugiego i ostatniego już w tym roku kazania adwentowego o. Raniera Cantalamessy.

Kaznodzieja domu papieskiego mówił o wszechobecności Chrystusa w czasie, a konkretnie o Jego centralnym miejscu w historii i życiu każdego z nas. Wynikają z tego konkretne pytania, na które musimy dać odpowiedź – zauważył o. Cantalamessa.

„Czy Chrystus stanowi centrum również mojego życia, mojej małej osobistej historii, mojego czasu? Czy rzeczywiście zajmuje centralne miejsce w moim życiu, a może tylko w teorii? Czy naprawdę tym żyję, a może tylko o tym myślę? Chrystus stanowi faktyczne centrum czasu. Do Niego wszystko zmierza, z Niego wszystko bierze sens. Mówiąc, że jest Alfa i Omega dziejów, Zmartwychwstały z Apokalipsy zapewnia nas, że nie tylko jednoczy początek i koniec, ale że to On sam jest początkiem i końcem, czyli twórcą stworzenia i spełnienia” – powiedział o. Raniero Cantalamessa.

kb/ rv

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao