Papież: Urbi et Orbi: Jezus w obliczach cierpiących dzieci

Jak co roku w uroczystość Bożego Narodzenia o g. 12.00 z loggi Bazyliki Watykańskiej Papież wygłosił orędzie oraz udzielił błogosławieństwa „Urbi et Orbi”.

Towarzyszyli mu m.in. kardynałowie Leonardo Sandri oraz Prosper Grech.

„Boże Narodzenie przyzywa nas do znaku Dzieciątka i do rozpoznania Go w obliczach dzieci, zwłaszcza tych, dla których, tak jak dla Jezusa, «nie było miejsca w gospodzie»” (Łk 2,7) – mówił Fanciszek w orędziu. Zaznaczył, że ten znak jest odpowiedzią na świat, gdzie nie ustają wojny, a „zdezaktualizowane wzorce rozwoju stale prowadzą do degradacji społecznej i środowiskowej”. Dlatego z pełną mocą Franciszek upomniał się o prawa bezbronnych dzieci na całym świecie.

 „Widzimy Jezusa w dzieciach Bliskiego Wschodu, które nadal cierpią z powodu nasilających się napięć między Izraelczykami a Palestyńczykami. W tym świątecznym dniu błagamy Pana o pokój dla Jerozolimy i dla całej Ziemi Świętej. Modlimy się, aby między stronami przeważyła wola podjęcia na nowo dialogu i aby można było w końcu osiągnąć wynegocjowane rozwiązanie, które pozwoli na pokojowe współistnienie dwóch państw w ramach uzgodnionych między sobą i międzynarodowo uznanych granic. Niech Pan wspiera również wysiłki wszystkich tych w społeczności międzynarodowej, którzy są ożywiani dobrą wolą, aby pomóc tej udręczonej ziemi w odnalezieniu, pomimo poważnych przeszkód, zgody, sprawiedliwości i bezpieczeństwa, których od dawna oczekuje” – mówił Franciszek.

Mówiąc o konflikatach w tamtym regionie świata Papież wskazał także na sytuację w Syrii, Iraku i Jemenie.

„Widzimy Jezusa w twarzach dzieci syryjskich, wciąż naznaczonych wojną, która w minionych latach skrwawiła ten kraj. Oby umiłowana Syria mogła wreszcie odnaleźć poszanowanie godności każdej osoby, poprzez wspólny trud odbudowy tkanki społecznej, bez względu na pochodzenie etniczne i religijne. Widzimy Jezusa w dzieciach Iraku, nadal zranionego i podzielonego wrogością, która dotknęła go w minionych piętnastu latach, i w dzieciach Jemenu, gdzie trwa konflikt w dużej mierze zapomniany, z głębokimi konsekwencjami humanitarnymi dla ludności, która cierpi z powodu głodu i rozprzestrzeniania się chorób” – kontynuował Ojciec Święty.

Spośród krajów afrykańskich, gdzie dzieci doświadczają wielkiego cierpienia Franciszek wymienił Sudan Południowy, Somalię, Burundi, Demokratyczną Republikę Kongo, Republikę Środkowoafrykańską oraz Niegerię.

Szczególne zainteresowanie Papież okazał także wydarzeniom na Półwyspie Koreańskim wzywając, aby przezwyciężono tam napięcia i zwiększono wzajemne zaufanie.

Następnie Ojciec Święty odniósł się do sytuacji w Wenezueli i na Ukrainie.

„Dzieciątku Jezus powierzamy Wenezuelę, aby mogła podjąć na nowo pokojową debatę między różnymi warstwami społeczeństwa z korzyścią dla całego umiłowanego narodu wenezuelskiego. Widzimy Jezusa w dzieciach, które wraz ze swymi rodzinami doznają przemocy w konflikcie na Ukrainie przynoszącym poważne konsekwencje humanitarne. Modlimy się, aby Pan jak najszybciej udzielił pokoju temu umiłowanemu krajowi” – zauważył Ojciec Święty.

Swoją troskę Franciszek okazał także dzieciom, którym ukradziono dzieciństwo zmuszając je do pracy, czy zaciągając do wojska.

„Widzimy Jezusa w wielu dzieciach zmuszonych do opuszczenia swoich ojczyzn, do samodzielnego podróżowania w nieludzkich warunkach, będących łatwym łupem dla handlarzy ludźmi. Ich oczyma widzimy dramat wielu przymusowych migrantów, którzy narażają nawet swe życie, aby podjąć wyniszczające podróże, które czasami kończą się tragedią. Widzę Jezusa w dzieciach, które spotkałem podczas mojej ostatniej podróży do Birmy i Bangladeszu, i pragnę aby społeczność międzynarodowa nie zaprzestawała starań, żeby godność mniejszości obecnych w tym regionie była odpowiednio chroniona. Jezus dobrze zna cierpienie bycia nieprzyjętym i trud braku miejsca, gdzie mógłby skłonić głowę. Niech nasze serce nie będzie zamknięte, tak jak były zamknięte domy w Betlejem” – zauważył Fanciszek.

Po wygłoszonym orędziu bożonarodzeniowym oraz odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” Ojciec Święty udzielił uroczystego błogosławieństwa „Urbi et Orbi”.

Na zakończenie Papież złóżył wszystkim obecnym na Placu św. Piotra oraz łączącym się z nim poprzez środki masowego przekazu życzenia, aby narodziny Chrystusa Zbawiciela odnowiły serca oraz wzbudziły pragnienie budowania przyszłości bardziej braterskiej i solidarnej, a także by przyniosły radość i nadzieję.

pp/rv 

« 1 »

reklama

reklama

reklama