Ekumeniczna pielgrzymka do Ziemi Świętej - z inicjatywy abp. Rysia

Już za tydzień grupa ponad 300 pielgrzymów z rożnych Kościołów wyruszy na szlak pątniczy w pierwszej ekumenicznej pielgrzymce z Reymontowskiej Ziemi Obiecanej do Chrystusowej Ziemi Obietnicy.

– Po raz pierwszy w Polsce, ktoś wpadł na taki pomysł, aby zorganizować wspólną ekumeniczną pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Tym kimś, był oczywiście biskup Ryś – mówi ks. Semko Koroza – przewodniczący łódzkiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. – Chcemy pojechać tam razem, aby wspólnie odwiedzić te miejsca związane z naszą wiarą oraz razem się modlić, bo nie możemy jeszcze mówić o wspólnym przeżywaniu sakramentów. Niemniej jednak, razem możemy odnowić nasze przymierze chrzcielne – dodaje. 

Od pomysłu do realizacji jest jednak długa droga. Dokładnie 13 kwietnia br., pod koniec pierwszej ekumenicznej Drogi Światła, która przeszła ulicami Łodzi, w kościele Ewangelicko – Augsburskim p.w. św. Mateusza duchowni zrzeszeni w łódzkim oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej wraz z przedstawicielem Kościoła Katolickiego podpisali wspólny list skierowany do wiernych ich Kościołów zachęcający do udziału w pielgrzymce do Ziemi Świętej.

– Chcemy was zaprosić, drodzy nasi Siostry i Bracia ze wszystkich Kościołów, na tę drogę – nie tylko w duchu, ale również w realnym wysiłku – czytamy w orędziu duchownych Kościołów chrześcijańskich. – Wybierzmy się razem do Ziemi Zbawiciela – do doświadczenia prawdziwie źródłowego. Spróbujmy się spotkać z Jego osobą i dziełem, nauczaniem i zleceniami – w miejscach, które z niezwykłą siłą zapamiętały ów przedziwny Kairos: „od Jego wejścia do wyjścia” (Dz 1, 21) – apelują duchowni.

O wadze i znaczeniu ekumenicznego pielgrzymowania mówi pomysłodawca tego łódzkiego dzieła – ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. – Pielgrzymka nasza wychodzi naprzeciw temu, co my dziś rozumiemy z ekumenizmu – tłumaczy pasterz łódzkiego Kościoła. – Tak naprawdę w ekumenizmie istotne jest to, aby każdy z nas niezależnie od tego, w jakim Kościele żyje, najpierw zbliżał się w osobistej relacji do Jezusa. Im bardziej wrócimy wszyscy do tego wydarzenia, jakim jest wydarzenie Paschalne Jezusa Chrystusa – Jego Wcielenie, Narodzenie, Śmierć, Zmartwychwstanie i Zesłanie Ducha Świętego, im bardziej każdy z Kościołów głębiej wejdzie w te podstawowe wydarzenia wiary, tym będziemy bliżsi siebie nawzajem. Dlatego zrodził się taki pomysł, by wspólnie wyruszyć w pielgrzymkę do źródła naszej wiary – dodaje metropolita łódzki.

Zapisy na pielgrzymkę rozpoczęły się pod koniec kwietnia i cieszą się dużym zainteresowaniem. Organizacją pielgrzymki zajął się Komisariat Ziemi Świętej, który znany jest w Polsce z profesjonalnej obsługi pielgrzymów w Ziemi Zbawiciela. Początkowo organizatorzy zaplanowali organizację czterech grup, jednak z uwagi na ogromne zainteresowanie pielgrzymką, utworzono jeszcze dwie. W związku z tym na pątniczy szlak w dwóch terminach (2 – 10 grudnia oraz 3 – 11 grudnia br.) wyruszy sześć grup pielgrzymich.

Nazaret, Góra Tabor, Kanna Galilejska, Góra Błogosławieństw, Kafarnaum, Betlejem czy Jerozolima, to tylko niektóre z miejsca związanych z życiem i śmiercią Zbawiciela oraz początkiem Kościoła, jakie w ciągu tych kilku dni odwiedzą pielgrzymi. – Zaplanowaliśmy to tak – mówi abp Ryś – byśmy mogli codziennie gromadzić się na wspólnej modlitwie Słowem Bożym. Nie możemy wspólnie celebrować Eucharystii, ale możemy wspólnie czytać Ewangelię, szczególnie w tych miejscach, w których działy się zapisane w Niej wydarzenia – dodał arcybiskup.

Każda ze wspólnot biorących udział w pielgrzymce będzie miała czas na modlitwę w swojej tradycji konfesyjnej ale będą także części wspólne, a wśród nich nabożeństwo stricte katolickie, ale zaakceptowane w swej formie przez wszystkie w Kościoły chrześcijańskie. Pielgrzymi przechadzając się wąskimi uliczkami Miasta Świętego przejdą po śladach Zbawiciela niosącego Krzyż rozważając stacje ekumenicznej Drogi Krzyżowej. To nawiązanie do tradycji łódzkiej Drogi Krzyżowej, która przez wiele lat celebrowana była w każdy Wielki Piątek na ulicach Reymontowskiej Ziemi Obiecanej.

Łódzka ekumeniczna pielgrzymka do Ziemi Świętej to pierwsza tego typu inicjatywa reprezentantów Chrześcijańskich Kościołów lokalnych, którzy chcą razem wyjechać do źródeł wiary i tam czerpać siły do budowania jedności w swoich wspólnotach. – Ważne – tłumaczy arcybiskup łódzki – by to doświadczenie Ziemi Świętej mogło zostać rozprowadzone po naszych Kościołach, i by owoce naszego pielgrzymowania były obecne w naszej rzeczywistości – podkreśla abp Ryś.

– Ufamy, że w tym trudzie, fizycznym i duchowym, będzie nam dane odkryć to wszystko, co nas łączy – bez uciekania i przegapiania tego, co ciągle nas dzieli i stanowi problem. Codzienne bycie razem, i wspólna modlitwa pozwolą nam przecież także inaczej popatrzeć na nasze różnice. Przynaglą nas jednak zapewne również do refleksji, co jeszcze możemy uczynić dla naszej jedności. Jesteśmy przekonani, ze Pan wzywa nas na tę drogę – do tego wysiłku, i do tego świadectwa – czytamy we wspólnym liście duchownych chrześcijańskich.

W grudniowym pielgrzymowaniu, które będzie niewątpliwie przygotowaniem do świąt Bożego Narodzenia, a w dalszej perspektywie do kolejnego już Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan wezmą udział duchowni oraz wierni z Kościoła Rzymskokatolickiego, Prawosławnego, Polskokatolickiego, Ewangelicko – Augsburskiego, Ewangelicko – Reformowanego, Ewangelicko – Metodystycznego i Chrześcijan Baptystów.

xpk / Łódź

« 1 »

reklama

reklama

reklama